TZ: Federico Díaz

Federico Díaz: ADHEZE / Galerie Zdeněk Sklenář / Praha / 4. 9. – 3. 10. 2009

Diaz

Galerie Zdeněk Sklenář s potěšením oznamuje, že se na slavnostním zahájení dne 3. září 2009 uskuteční světová premiéra projektu Adheze, další z řady výstav Federica Díaze, jednoho z nejvýznamnějších mezinárodně činných umělců, kteří patří k nové generaci tvůrčích osobností dneška. Nejnovější Díazova vizuální instalace je zamýšlena jako první část (Kapitola 1.1.) dlouhodobého projektu nazvaného Manuál pro přežití.

Od poloviny 90. let 20. století Federico Díaz soustavně tvoří novátorská a poutavá díla založená na experimentování s novými médii. Jeho vize se skládá z prvků prostých i vysoce propracovaných, jejichž kombinace jeho dílu dodává mimořádnou emocionální sílu. Díaz prozkoumává myšlenky pocházející z biogenetiky a kosmogonie a snaží se mezi nimi najít vzájemné vazby. Jeho dílo tak uvádí v pohyb proces soustavného přeformulovávání vztahu mezi člověkem a vesmírem. Díazovy instalace a projekty mají velmi často interaktivní ráz: divák se nejen stává součástí uměleckého díla, ale přímo je ovlivňuje tvarem, vzhledem a pohybem svého těla.

Pro projekt ADHEZE se Díaz inspiroval románem Cormaca McCarthyho Cesta, příběhem o přežití v časech post-apokalypsy, který vypráví o cestě zbědované dvojice otce a syna putující zničenou krajinou k moři a bojující o holou existenci. Ve své nové práci Díaz zkoumá nejzákladnější podmínky nutné pro přežití v hraniční situaci, kdy se v oproštění od civilizačních nánosů vyjevují nejjemnější nuance základních potřeb, pocitů, pohybů, chvění, rezonance. Intuitivní vhled do podstaty lidské existence se setkává s vhledem do nitra přírodního dění, nejmenší záchvěvy vyvolávají pohyb prostupující celým vesmírem a jejich vizualizace je principem tvorby Federica Díaze.

Federico Díaz vytvořil pro Adhezi sérii speciálně navržených termosenzitivních panelů a biomorfních objektů, jež vizuálně odkazují na přírodní a městská prostředí. Součástí unikátních panelů jsou tištěné obvody pokryté termosenzitivních nátěrem a díky drobným teplotním změnám v těchto obvodech probíhá v objektech téměř neznatelný přenos vibrací, vytvářející pomalý pohyb, zanechávající stopu připomínající urbánní linie při pohledu z letadla nebo holé větve uschlých stromů.

První samostatná newyorská výstava Federika Díaze bude zahájena 15. září ve Frederieke Taylor Gallery v New Yorku. Díaz připravil pro každou z galerií opačnou barevnou kombinaci obdobných objektů – pro Prahu černé linie na základní bílé barvě objektů a pro New York negativ: bílou na černé.

V pražské Galerii Zdeněk Sklenář se kromě Adheze představuje projekt ULTRA, vytvořený v prosinci loňského roku pro Art Basel v Miami Beach. Realizaci zajišťovalo rádio P.S.1/MoMA Contemporary Art Center a Galerie Zdeněk Sklenář. Kurátorkou výstavy byla ředitelka P.S.1/MoMA Alanna Heiss, která o projektu ULTRA říká :

„Mé chápání Díazova futuristického projektu bylo ovlivněno zhlédnutím množství nejrůznějších architektonických a sochařských děl vytvořených převážně v 60. letech 20. století. Vzhledem k jeho kořenům ve východní Evropě a Jižní Americe vychází Díazův zájem o futurismus a modernismus ze dvou kontinentů. Jeho postupy odrážejí utopické postoje ze 60. let 20. století, ale za použití vyspělých materiálů tohoto století. Je skutečně více umělcem než architektem a jeho práce se více blíží landscape art a earth art spíše než instalacím.“

K výstavě vychází nový katalog ULTRA s DVD shrnujícím Díazovu dosavadní uměleckou dráhu.