Oživte Niklova Golema

Originální dílo, jehož podobu spoluvytvářejí sami návštěvníci, instaloval Petr Nikl v Galerii Roberta Guttmana nacházející se v pražské židovské čtvrti. Nazval jej Golem: hledej znak či slovo k jeho oživení.

Nikl_1

Niklova instalace se skládá ze stolu, jehož horní průsvitná deska je pokryta vrstvou písku, lampy zabudované do stolu a plátna, na které jsou projektovány stíny. Divák je poučen legendou, podle které si má představit, že kreslící plocha stolu je Golemovým čelem. Na divákovi, který se v tuto chvíli stává spolutvůrcem pak záleží, jaký znak, symbol či kresbu v písku vytvoří, zda bude postupovat promyšleně, nebo pracovat s náhodou, zda naváže na dílo svého předchůdce, či vytvoří kresbu novou. Celý proces je zaznamenáván kamerou, která jednotlivé – zatím neúspěšné pokusy – ke Golemovu oživení mapuje.

Nikl_2

Pro Nikla se překračování a bourání hranic mezi nedotknutelným dílem, nepříjemnou kustodkou a pasivně přijímajícím návštěvníkem stalo do jisté míry programem. Vzpomeňme si například na libereckou Leporelohru nebo na jeho starší projekt Orbis pictus. Ten byl nejen vizuálním zážitkem, ale sami diváci převážně prostřednictvím zvukových projevů, ke kterým je jednotlivá díla naváděla, určovali celkovou atmosféru výstavy. Na Niklově nápadu prezentovaném v Galerii Roberta Guttmana je třeba ocenit, že ačkoliv jeho hlavní podoba závisí na aktuální tvorbě návštěvníků, objekt neztrácí svoji vizuálně působivou atmosféru.

Petr Nikl / Golem: Hledej znak či slovo k jeho oživení / Galerie Roberta Guttmanna / Praha / 4. 6. – 5. 10. 2009