TZ: Lenka Klodová

Lenka Klodová: Bylo nebylo / SZM: Galerie Cella / Opava / 17. 9. – 23. 10. 2009

Klodova_foto[1]

Lenka Klodová se narodila v roce 1969 v Opavě, vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Na kontě má téměř tři desítky samostatných výstav v zajímavých prostorech, „kde se něco děje“ a bezpočet výstav skupinových. Svou doktorskou práci obhájila na téma Ženin – pornografický časopis pro ženy. Klodová se zapsala do „dějin“ soudobého vizuálního umění nezaměnitelným způsobem. Lenku nezajímá hledání a vytváření estetických produktů, ale zabývá se především společenskými otázkami týkajících se postavení žen v dnešní společnosti. Všímá si skrytých významů sexu, pornografie, demonstruje úděl ženy z pohledu mužů, vizualizuje vztah mužů a celé společnosti ke graviditě i erotice, zabývá se mužským chápáním ženského údělu, hledá projevy muže v ženském těle a duši. Překračování nejrůznějších tabu je pro tvorbu Lenky Klodové příznačné, ale není to samoúčelná hra, touha šokovat, upozorňovat na sebe, nýbrž palčivý žitý problém, na který se ale dokáže podívat s nadhledem a humorem. Přesto její práce šokují, znepokojují. Klodová nevytváří umění pro prudérního středostavovského měšťáka, jehož hlavním zájmem je jak vypadá a jaký dojem na okolí vytváří. Tomu všemu se autorka dokáže krutě vysmívat, a přitom zastává bytostně lidskou polohu osobní i uměleckou.

V suterénu výstavní budovy Slezského zemského muzea představí Lenka Klodová nový projekt s názvem Bylo nebylo, který je součástí autorčina širšího uměleckosociologického bádání. Zajímají ji partnerské vztahy, které díky tušené křehkosti potřebuje Klodová fixovat – konceptuálně pomocí milenecké topologie nebo naopak metaforicky prostřednictvím odlitků meziprostor setkání dvou těl. Autorku nezajímá ani tak konečná podoba díla jako spíše proces, který nastartuje při realizaci a proces, který vyvolá v mysli návštěvníka.

Prezentace Lenky Klodové Bylo nebylo je první výstavou v galerii Cella, která se tímto otvírá veřejnosti.

Martin Klimeš