Take Nord Perfect Shape

Dům umění města Brna uspořádal v Domě pánů z Kunštátu výstavu tří osobností skandinávské architektury a designu.

TNS_5

Sami Rintala, Dagur Eggertsson a Samuli Naamanka představují svoje dílo, jenž potvrzuje vysoký stupeň technologické a společenské vyspělosti severských zemí. V brněnském prostředí může tato výstava působit jako zjevení. Dokládá totiž, jak rozdílné výchozí podmínky mají skandinávští umělci pro svoji tvorbu díky vstřícné státní kulturní politice. Ukazuje ale i to, jak obohacující může být propojení konceptuálního umění s architekturou, což se v představené tvorbě zdá být samozřejmostí. Nově deklarovaná „česká přísnost“ se najednou zdá být ještě více fádní…

Výstava je rozdělena na několik sekcí. V prvním sále je představena konceptuální tvorba Samiho Rintali a jeho bývalého kolegy Marca Casagrandeho. Jde o díla vzniklá díky iniciativě různých vládních a místních programů či samotných architektů. Představen je například projekt Land(e)scape z roku 1999. Ve finské Savontinně byly instalovány tři opuštěné venkovské stodoly na desetimetrových „nohách“. Stodoly symbolizovaly migraci venkovských obyvatel do měst a vylidnění venkova. Z prostěradel z psychiatrické léčebny zase v roce 2000 vzniklo Tisíc mírových vlajek upozorňující na šílenství podnikatelů zodpovědných za vykácení velké plochy lesa.

Kromě těchto performativních manifestů vytvořili architekti množství projektů zaměřených na životní prostor obyvatel měst. V nich reagovali na historii konkrétního místa nebo důsledky společenských a civilizačních změn. V Montrealu byl instalován Řetězový reaktor. Z recyklovaného přístavního řetězu o délce jeden kilometr zde vyrostlo přímo v centru města chráněné ohniště s posezením. V Oslu se zase v rámci instalace Migrace objevily vznášející se knihovny ve formě dřevěných konstrukcí lákajících k posezení a četbě knih umístěných pod lavicemi.

V současné době spolupracuje Sami Rintala s Dagurem Eggertssonem (Rintala Eggertsson Architects). Na výstavě jsou představeny jejich návrhy z nedávné doby, ostatní tvorbu můžete vidět v Centru architektury na Starobrněnské ulici. Ani v architektonické tvorbě nemizí zřetelná konceptuální stránka a ještě výrazněji se projevuje snaha o sepjetí s přírodou. Jejich projekty vycházejí z daných okolností a využívají je, místo aby je měnily. Tak vznikl např. most přes řeku Slaagen tvořený sedmi ocelovými rámy a koncipovaný jako ochrana proti dešti s výhledem na okolní přírodu. Zajímavý je i návrh Boxhome v Oslu. Malý obytný projekt využívá pouze 19 m2 plochy.

Na výstavě jsou představeny i návrhy designéra Samuli Naamanka. Kromě jeho inovací „grafického“ betonu zaujmou hlavně vystavené židle a křesla. Naamanka nabízí dokonalý tvar s ekologicky i ekonomicky výhodnými technologiemi výroby. Židle COMPOS je například vyrobena ze 100% biologicky odbouratelného materiálu – její kompostování by trvalo pouze osmdesát dní.

Výstava Take Nord Shape je přesně tím, co Česká republika potřebuje: uvedením do evropského kontextu umělecké tvorby a politických a sociálních podmínek pro ni, které u nás nejsou prioritou představitelů státu. Třeba toto uvedení bude zároveň mírným nakopnutím určitým směrem.

TAKE NORD SHAPE / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 23. 9. – 1. 11. 2009

Fotoreport z výstavy Take Nord Shape