TZ: Objekt animace

Objekt animace / KGVU: Dům umění / Zlín / 30. 9. – 15. 11. 2009

OBJEKT ANIMACE. TŘETÍ SMYSL

Principy animace v současném umění

Vystavující:

Filip Cenek & Jiří Havlíček, Martin Kohout, Roman Přikryl, Pavla Sceranková, Petr Strouhal, Jan Šrámek, Viktor Takáč, Martin Vančát, Vojtěch Vaněk, Jan Žalio

Koncepce:

Filip Cenek, Jiří Havlíček, Martin Mazanec

Výběr deseti děl nastiňuje roviny významů obrazové animace na rozhraní mezi systémy filmu a vizuálního umění. Předmět nebo procesy animace jsou v rámci výstavy v některých dílech zdánlivě postrádány. Rysy animace jsou dohledávány. Podobně jako čich, hmat nebo chuť, zprostředkovávají informace bez obrazového vjemu, tak jiná média než média pohyblivého obrazu otiskují informace o animačních procesech. O možnosti přenést proces animace v dialog mezi objektem animace a výsledným obrazem je výstava Objekt animace. Třetí smysl. Stopou animace je podobně jako čichovým, chuťovým nebo hmatovým vjemem nastaven prostor k jejich určení. Rozsah možností animace u vybraných děl je vymezen pomocí videí, prostřednictvím objektů, instalacemi a samotnou architekturou výstavy. Koncept výstavy byl konzultován s kanadskou teoretičkou filmu a nových médií Laurou U. Marks. Překlad jejího textu o sémiotických aspektech digitálního obrazu Elektrony mají paměť (How Electrons Remember) z roku 1999, vychází jako součást katalogu poprvé v českém překladu. Výstava si klade otázky za jakých okolností jsou procesy animace jen reprezentací konkrétního modelu, pohyblivého obrazu, animačních technik a nebo jejich kombinací. Výstavě samotné je ponechán atribut „třetího smyslu“, kdy její systém je otevřen individuální interpretaci.

Martin Mazanec