TZ: František Mertl – Franta

František Mertl – Franta / MMB: hrad Špilberk / Brno / 1. 10. – 8. 11. 2009

Výstava Františka Mertla – Franty (nar. 1930) na Špilberku představuje dílo tohoto významného česko-francouzského malíře brněnské veřejnosti poprvé.

Franta, absolvent Školy uměleckých řemesel v Brně a pražské Akademie výtvarných umění, žije už od roku 1958 v jižní Francii v městečku Vence. Od dob studií jej zajímala lidská figura, kterou si zvolil za svůj hlavní prostředek uměleckého vyjádření. Člověk, jeho tělo, lidská hmota v konfrontaci s technikou a násilím, jež jsou průvodními znaky naší civilizace, se staly hlavním tématem bohaté, již padesátileté tvorby autora. Vynikající znalosti anatomie, kresby lidského těla a malířské dovednosti dovolují Frantovi vytvářet umělecká díla, jež nás svou expresivitou a sílou výrazu nutí zamýšlet se nad světem, v němž žijeme, nad absurditou neustálého plození násilí…

Umělec, který v 60. a 70.letech dvacátého století získal ve Francii mnoha ocenění a vystavoval ve významných evropských galeriích a muzeích, v posledních dvaceti letech objevuje černou Afriku a přenáší své aktivity do Spojených států, zejména do New Yorku.

Jak ukazují Frantovy obrazy posledních let, osud lidstva mu není ani nadále lhostejný. Monumentální plátno 11. září, 2001, Pocta Srebrenici, Beze zpráv z roku 2002, představují Frantovu výpověď o tom, že dokonalé technologie nás dokonale a lhostejně informují o jatkách, která lidstvo pořádá pravidelně samo sobě.

Frantovo dílo patří do kategorie umění kriticky reflektujícího náš svět. Umělec s nepochopením a plný úžasu vnímá skutečnost a v humánním poselství svých obrazů zanechává svědectví o naší době.