TZ: KW

KW: P P P P Painting / Nová síň / Praha / 6. 10. – 25. 10. 2009

KW pozvanka[1]

Nadšením z vlastného maliarskeho umenia, nadšením z umelcov – velikánov dôb minulých, ale aj zo zdanlivej nedostatočnosti vlastných schopností, umelec koktá.

KW (*1959) bol zastúpený na dôležitých prehliadkach súčasnej českej maľby Perfect Tense v Jízdárni pražského hradu (2003), alebo, už takmer ako nestor mladej malby, na Resetting v GHMP (2008).

Svoje výstavné projekty doteraz koncipoval prevažne ako prerozprávanie príbehov medzi mužom a ženou, alebo ako alegórie vlastnej existencie. Jeho príbehy vedia byť melancholické až tragické, niekedy sa môžu zdať melodramatické, ako film noir. Z diaľky ho často symbolicky pozdravuje aj kolega – predchodca Jan Preisler.

Samostatné výstavy KW koncipuje ako inštalácie z obrazov, objektov, nástenných malieb, svetelných efektov, zo zvuku a priestorových súvislostí , takže môžeme hovoriť o akýchsi gesamtkunstwerke (všeumelecké, syntetické diela). Veľký dôraz pri tom všetkom kladie na maľbu, ako na spôsob prejavu, ktorá má veľkých predchodcov: Velazquez, Goya, Cézanne, či už spomínaný Preisler – a veľa ďalších.

Tentoraz sa nepredstaví ako maliar-rozprávač, ale ako maliar, ktorý skúma svoj výtvarný jazyk a jeho vyjadrovacie schopnosti. Vystaví diela staršie a diela vytvorené v súvislosti s touto výstavou, ktorá bude zároveň maliarovym výskumom. Spomínaným témam pritom ostáva verný.

KW, nar. 1959, patrí do generácie maliarov, ktorí v druhej polovici 80. rokov vyšli na vtedy ešte neoficiálnu umeleckú scénu. Patrili do nej výtvarníci, ktorý sa neskôr združili v skupine Tvrdohlavých alebo solitéri ako Martin Mainer, Vladimír Kokolia, alebo práve KW.

KW maľuje prevažne figúry a portréty. Vidíme v nich zachytené kľúčové, emocionálne vypäté okamžiky v ľudskom živote, pripomínajúce kultové filmy z 50. alebo 60. rokov. Dramatickosť je vyjadrená často len v mimike a v postoji zobrazených protagonistov. KW pritom stvárňuje svoje motívy gestickým rukopisom v tradíciách starých majstrov ako Goya alebo Cézanne. Podstatné je, že tento rukopis je sám o sebe nositeľom ďalšieho dramatického deja, tentoraz vytvoreného koloristickým rozohraním farby. Emocionalita zobrazenej scény sa tak spája s dianím farby. KW sa zúčastnil množstva dôležitých výstav, mapujúcich súčasnú českú maľbu. Vystavoval napríklad v roku 2003 na výstave „Perfect Tense“, je zastúpený v zbierke Richarda Adama, vystavenej vo Wannieck Gallery v Brne.

Výstava sa koná od 6. 10. Do 25. 10. V galérii Nová síň, Voršilská ulica č. 3, Praha 1

Vernisáž bude 6. 10. O 18,00 hod.

Kurátor výstavy – Dušan Brozman