TZ: Viktor Pivovarov

Viktor Pivovarov: Oni / VČG: Dům U Jonáše / Pardubice / 14. 10. 2009 – 17. 1. 2010

invitation_PIVOVAROV[1]

Výstava obrazů malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova (narozen 1937 v Moskvě). Autor žije v ČR od roku 1981. Vystavoval na mnoha místech v Evropě i v Čechách.

ONI v názvu výstavy, to jsou ideje, obrazy a hrdinové, kteří se zrodili v mysli umělce nebo vznikli v důsledku jeho životních zkušeností a prožitků, získali konkrétní vizuální formy, oddělili se od svého tvůrce a žijí svým samostatným životem v materiálním pozemském i v nemateriálním duchovním světě.