TZ: Kamila Ženatá

Kamila Ženatá: 2. patro / Myslíkova 9 – zvonek 2. patro / Praha / 4. 11. – 30. 11. 2009

Instalace, 2.patro, foto Martin Polák

Instalace, texty, obrazy a fotografie tvoří unikátní výstavu Kamily Ženaté 2. PATRO, jejímž tématem je prázdný byt, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili. Expozice bude ke zhlédnutí v netradičním prostředí bytu v Myslíkově ulici 9, v Praze od 4. do 30. listopadu.

Instalace / text / obrazy / fotografie / videoart/

Tématem výstavy je prázdný byt ve 2. patře, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili. Neopakovatelnost a unikátnost této výstavy spočívá v tom, že autorka použila prostor čtyřpokojového bytu, kde sama kdysi žila se svou rodinou, aby zde umístila snové příběhy, které jsou vyprávěny náznakem, symbolem, vzpomínkou, zahlédnutím, neuchopitelnou atmosférou, nehybnosti ale i těkavým pohybem. Ve světě, kde vládne čas, se nic nevrací zpátky.

Všudypřítomný text navádí svými sděleními do příběhů, monologů, snů, imaginací, do souvislostí nějakého tajemného děje, který se odehrává „kdesi“ a „komusi“, někde, kde se čas zastavil, v prostoru, který naplňují jeho obyvatelé svými sny, tak jako prázdný prostor bytí naplňujeme svými vnitřními obsahy.

K výstavě vydává občanské sdružení Schrödingerova kočka katalog s tištěným textem, který je nedílnou součástí expozice, a s obrazovou dokumentací.

Pořadatelé: Galerie 5. patro, Art Link a Schrödingerova kočka, o.s.

Výstavu podpořilo: sdružení Women in the Arts

Kamila Ženatá působí na pražské umělecké scéně již od roku 1980, kdy ukončila své umělecké vzdělání na Akademii výtvarných umění. V osmdesátých a devadesátých letech se prezentovala převážně svým grafickým dílem. Svou první malířskou výstavu uspořádala v roce 2001 v Nové síni. Vystavovala rovněž v zahraničí, v Německu, Švýcarsku, Holandsku a ve výstavních síních Českých center. Od roku 2005 rozšířila své výrazové pole působnosti a začala se zabývat rovněž fotografií, videi a instalacemi. V roce 2007 připravila koncepčně náročnou a mediálně různorodou instalaci ve výstavní síni Mánes s názvem Nauč se stát na jedné noze, v níž umělecky ztvárnila své osobní porozumění čínské Knize Proměn. V roce 2009 kurátorsky připravila společně s Milenou Slavickou výstavu „Čtrnáct S“ pro Centrum současného umění DOX, prezentující díla čtrnácti současných českých umělců včetně její videoinstalace.

Kamila Ženatá představuje kreativní všestrannou osobnost (vedle vizuální tvorby má i svou tvorbu literární), která se plně zapojuje do současného uměleckého dění a reaguje na aktuální problémy dnešního světa. Používá media grafiky, malby, fotografie a videoinstalace.

Její díla jsou zastoupena ve sbírkách National Gallery of Art Washington, DC, Národní galerie v Praze (grafická sbírka), Alšovy jihočeské galerie, Muzeum Gyer (grafická sbírka), Muzea moderního umění, Hradec Králové, Východočeské galerie, Pardubice a v soukromých domácích a zahraničních sbírkách.

Vedle své výtvarné tvorby se Kamila Ženatá rovněž věnuje psychoterapii, v letech 1995 – 2005 vedla výběrový seminář na katedře psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze. V rozmezí let 1996 až 2006 prošla sebezkušenostním a vzdělávacím procesem v psychoanalytické psychoterapii. Od roku 2002 je hostující členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze