Marginálie v DU: Stávka v továrně na krabice bez bot

Helena Šiřinová – Stávka v továrně na krabice bez bot / DUMB: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 2. 11. 2009 v 18 h

Marginálie

Cyklus přednášek mladých historiků umění, architektů a umělců

Od října do prosince 2009, vždy v pondělí v 18 h, malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárny Trojka)

LISTOPAD 2009:

2. 11. 2009 Helena Šiřinová (Katedra dějin umění UP v Olomouci)
Stávka v továrně na krabice bez bot
Tichý vzdor jednoho architekta proti ztuhlému stavebnictví poválečného Zlína. Šebestián Zelina, jako i většina zlínských architektů, stále stojí ve stínu velkých osobností  baťovské éry. Svou sebevědomou tvůrčí prací vyčníval z unifikované architektury politicky definovaného prostředí zlínského regionu a úroveň jeho díla se leckdy vyrovnala produkci v tehdejších centrech.

9. 11. 2009 Vendula Opletalová (Fakulta architektury VUT Brno)
Soukromá zahrada, veřejný park – to nejlepší z 2. poloviny 20. století
Soukromá zahrada musí být se samozřejmostí vnímána jako důmyslně upravený exteriér domu, jako prostor s dlouhou historií, jehož prvky doznávají změn v souvislosti se změnami životního stylu, architektury, designu, ale základní podstata zůstává stejná. V rámci přednášky bude představeno osm soukromých zahrad a jejich autorů a osm různých řešení veřejně přístupných parků.

16. 11. 2009 Šárka Svobodová (absolventka Semináře dějin umění MU v Brně)
„Odkládání kabátu“- Ferdinand Hrach: Architektura mezi historismem a modernou
Přelom 19. a 20. století lze v architektuře charakterizovat jako dobu, kdy jednotlivé stavby směřují k postupnému odkládání „kabátu“ historizujících stylových forem a tím, že nechávají vyniknout skutečné podobě vlastního jádra stavby, připravují půdu k rozvoji moderního architektonického výrazu. „Konec starých časů“ předznamenává i tvorba vídeňského rodáka Fedinanda Hracha, který svými stavbami výrazným způsobem ovlivnil podobu brněnské „Ringstrasse“.

23. 11. 2009 Jaroslav Sedlák (absolvent Fakulty architektury VUT Brno)
Architektura po finsku
Průlet současnou tvorbou v architektuře s nádechem samoty. V zemi, kde je poměr člověk a sauna 5:1.

30. 11. 2009 Lenka Kočišová (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně)
L to the B to the C to the D
aneb pěkně popořádku… Prezentace záznamu audiovizuální taneční performance „L to the B“ (premiéra duben 2009, Fléda, Brno). Výklad konceptu současných tendencí propojování různých druhů uměleckých výrazových složek; od video artu, VJingu, DJingu či živé produkce elektronické hudby až po abstraktní taneční vyjádření konkrétního příběhu. A jak na to všechno namotat grafický design či fashion trendy.