TZ: Člověk ve XX. století

Člověk ve XX. století / Galerie umění Karlovy Vary / 19. 11. 2009  – 28. 2. 2010

Kolekce děl ze sbírkových fondů Galerie umění Karlovy Vary, věnovaná tématu člověka ve 20. století, doplňuje stálou expozici galerie. Vystavený soubor téměř stovky obrazů a kreseb umožňuje orientaci v minulém uměleckém dění na české scéně a zodpovězení nejrůznějších otázek spojených s existencí člověka. Výstavní projekt představuje mnoho originálních uměleckých přístupů ke ztvárnění člověka žijícího ve 20. století a k jeho interpretaci.

Začátek výstavy patří drobnějším dílům Alfonse Muchy a Františka Kupky z přelomu 19. a 20. století, symbolistní tvorbě Jana Preislera a skvostným kresbám Jana Zrzavého. Ve významném galerijním díle Bohumila Kubišty objevíme kubismem ovlivněný styl malby. Díla vytvořená po 1. světové válce se obracejí k životní realitě a k sociální tematice – např. v obrazech Vlasty Vostřebalové–Fischerové, Jana Rambouska či Pravoslava Kotíka. Nenapodobitelný kresebný styl vystihující idylické soužití člověka s přírodou charakterizuje tvorbu Josefa Lady. Na výstavě je reprezentativně zastoupena také česká meziválečná avantgarda, inspirovaná poetismem Devětsilu a francouzským surrealismem – uvolněnou tvůrčí představivost, fantazii a hravost lze obdivovat v kresbách Toyen, Josefa Šímy nebo Aloise Wachsmana. Bohatě představená tvorba 40. let, ovlivněná okolnostmi 2. světové války, reaguje na nepříznivou životní situaci obyčejných lidí (např. Jan Bauch, Václav Hejna, Josef Liesler, František Jiroudek). Symboliku člověka trpícího válkou obohacenou o fantaskní spojení lidské bytosti, stroje a města přinášejí díla Františka Hudečka a Františka Grosse. Poválečné období naplněné zprofanovaným a protěžovaným socialistickým realismem v našem výběru tentokrát nedostalo prostor. Společensky uvolněná šedesátá léta se v galerijním souboru prezentují ve dvou polohách – osobité a občas až syrové přístupy ve zpodobení člověka jsou patrné v malbách bytostných figuralistů Stanislava Podhrázského, Františka Ronovského nebo Květy Válové. Souběžné snahy o opuštění realistického projevu a směřování k mnohovýznamovému a intenzivnímu abstraktnímu výrazu představují např. informelní obrazy Mikuláše Medka a Zbyška Siona. Hluboké existencionální výpovědi Jiřího Sozanského, Jitky a Květy Válových či Michaela Rittsteina jsou reakcí na tuhou a nesvobodnou dobu normalizace 70. let a neztratily na účinku ani po dvaceti letech svobody. Osobité ztvárnění figurální tématiky prezentují malířsky i obsahově přesvědčivé obrazy Jiřího Anderleho (jeho obraz Voják s cigaretou se stal symbolem celého výstavního projektu) a Otakara Slavíka z osmdesátých let a také nejnovější sbírkové přírůstky v podobě děl Antonína Střížka a Anny Vančátové. Bohatý a reprezentativní kresebný výběr pak uzavírají pozoruhodná díla výjimečných osobností českého umění Aleše Lamra, Věry a Jiřího Janouškových, Ladislava Nováka a Adrieny Šimotové.

Ve čtyřech sálech galerie se tak nyní divákům představují rozsáhlé a kvalitní sbírkové fondy moderního českého umění – tentokrát více zaměřené na oblíbený figurální žánr. K této tematice je také připraven interaktivní program pro žáky základních škol a dále komentovaná prohlídka jedné z autorek výstavy.

Výstavu konanou s přispěním Ministerstva kultury ČR doprovází obsáhlý katalog, jehož prezentace proběhne dne 21.1.2010 v rámci vernisáže výstavy Václava Lokvence.