Profil Michal Pěchouček

Profil Michal Pěchouček / Galerie FotoGrafic / Praha / 25. 11. 2009 v 19.00

Nositel ceny Jindřicha Chaloupeckého a výrazná postava českého filmového a videoartového pole představí průřez svou tvorbou od devadesátých let do dneška. Volný pohyb napříč médii a formou, zvolený postoj diletantského filmaře a odmítnutí obrazu fixovaného v čase. Pěchouček krouží kolem fascinace jednoduchým a primárním příběhem, míří od konceptu ke konkrétnu. Návraty do vlastní minulosti otevírá estetiku osmdesátých let a naši kolektivní vizuální paměť. Fiktivní světy naivního údivu, detaily a cyklické přesuny v důvěrně známých i neznámých prostorech nových médií. Večer proběhne za přítomnosti autora.