TZ: Residence 09

Residence 09: Alicja Karska & Aleksandra Went, Václav Magid, Tomáš Makara / Futura / Praha / 25. 11. 2009 – 7. 2. 2010

Výstava Rezidence 09 představuje díla Tomáše Makary, Alicje Karské & Aleksandry Went a Václava Magida, mladých umělců různých národností, kteří se zúčastnili rezidenčního pobytu v Centru pro současné umění FUTURA, či, jak je tomu v případě Václava Magida, ve slovenské galerii SPACE – jednoho z rezidenčních partnerů FUTURY.

ALICJA KARSKA & ALEKSANDRA WENT – BEZ UDÁNÍ DATA / MINIATURY

BEZ UDÁNÍ DATA je sbírka obrazů zobrazující jednoduché geometrické kompozice s ženou. Okolí je pomuchlané a fiktivní, pouze osoba je zhmotněním přirozenosti a reality. Vyobrazená situace může mít milostný příběh jako své pozadí, může být i minulostí či znakem silného emocionálního napětí.

MINIATURY je sérií fotografií interiérů loutkového divadla. Dílo je hrou proporcí, iluze a reality. Jednotlivé fotografie vycházejí z každodenního života, z krajiny, kde něco chybí – místo po již neexistujícím domě. Fotografie jsou příkladem kontrastu mezi představou krásného domu/domu loutek a realitou, tedy prázdným místem po domě.

VÁCLAV MAGID – REKONVALESCENCE

„Nuže, rekonvalescence je cosi jako návrat k dětství. Rekonvalescent se jako dítě těší v nejvyšší míře schopnosti živě se zajímat i o ty zdánlivě všední věci. Jen se vraťme, je-li to možné, retrospektivním úsilím imaginace ke svým nejranějším, nejjitřnějším dojmům a poznáme, že měly zvláštní příbuznost s těmi tak živě barvitými dojmy, jež jsme zakusili později následkem fyzické nemoci, pokud tato nemoc ponechala naše duševní schopnosti čisté a nedotčené.“

Charles Baudelaire, Malíř moderního života

„Překvapilo mne však, když jsem zjistil, že z náměstí odešel, pak se otočil a stejnou cestou se vracel. A ještě víc jsem užasl, když jsem seznal, že tuto procházku několikrát opakuje – jednou, když se prudce otočil, mne málem objevil.“

Edgar Allan Poe, Muž davu

TOMÁŠ MAKARA – HOST

Kniha návštěv je běžným folklórem našich galérií. Jednak je jakousi dokumentací návštěvnosti, na druhé straně slouží běžnému divákovi jako médium, kde má možnost vyjádřit svůj názor na produkci té které galerie, na současné umění jako takové, anebo ji využit na vlastní uměleckou produkci ve formě lidové tvořivosti, kterou máme možnost častokrát vidět na stěnách našich měst, případně na billboardech politických stran.

Výstava Host tematizuje současné vizuální umění a archetyp umělce jako takového, zkoumá a konfrontuje vnímání a vztah průměrného resp. většinového konzumenta směrem k současnému umění. Vychází z autentických materiálů KNIH NÁVŠTĚV, které jsou běžně dostupné v galériích současného umění. Autor se zaměřil v první řadě na pohoršující až agresivní reakce veřejnosti na to co se v galériích současného umění vlastně nachází. Dále pracuje s banálně – bezzubými, šablonovitými definicemi umění z různých dětských ilustrovaných encyklopedických publikací, skrz různé popularizační vymezení určené široké veřejnosti. Tyto informace jak vizuálního, případně textového charakteru nahušťuje a dává do nových kontextů.