Česká komora architektů: vypíšeme vám soutěž!

Česká komora architektů se rozhodla reagovat na nedostatek architektonických soutěží při zadávání veřejných zakázek, které jsou často přidělovány na základě výběrových řízení a hlavním kritériem se stává nízká cena. V dopise oslovila generálního ředitele České televize Jiřího Janečka, aby využil jejich nabídky vypsání soutěže na nově plánovanou budovu České televize v Brně-Líšni. Doufejme, že tento přímý a pro Komoru netypický krok nebude jedinou aktivitiu v tomto směru a že se Česká televize rozhodne nabídku přijmout.

Dopis České komory architektů generálnímu řediteli České televize


Česká televize
Vážený pan
Mgr. Jiří Janeček
Generální ředitel ČT
Kavčí hory
Praha 4
140 70

V Praze 10. 11. 2009
Č.j.:1242- 2009/Bo/Ce

Věc: Brněnské televizní studio v Líšni

Vážený pane generální řediteli,

s potěšení jsme zaznamenali v médiích zprávu, že nové studio České televize v Brně bude stát v městské části Líšeň.
Úkolem České komory architektů je pečovat o stavební kulturu a spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, jak stanovuje zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vzhledem k tomu, že považujeme tuto veřejnou zakázku za podstatnou, rádi bychom Vám nabídli spolupráci při hledání vhodného postupu při jejím uskutečnění.
Zadávání veřejných zakázek je jednou z nejdůležitějších oblastí, kde se disponuje s veřejnými penězi a veřejným prostorem. Je proto škoda a na újmu veřejného zájmu, že většina projektových prací je zadávána úzkému okruhu účastníků.
Dovolujeme si Vám nabídnout vypsání architektonické soutěže na budoucí podobu objektu. Oproti jiným způsobům zadání veřejných zakázek – veřejné obchodní soutěži, případně některým ze zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.), kdy účastníci předkládají cenové nabídky, prokazují svou odbornost či překládají reference, umožňuje architektonická soutěž požadovat po účastnících návrhy budoucího řešení. Tyto návrhy mohou být navíc mezi sebou vzájemně porovnávány a posuzovány, a to nejen podle kritérií estetických, ale také podle výše investičních nákladů na realizaci, nákladů na provoz, vlivu na okolní infrastrukturu, životní prostředí apod. Účelem soutěže je vybrat na základě porovnání všech získaných řešení ten nejvhodnější návrh a tím i schopný autorský tým. Zároveň soutěž přináší i názor kvalifikované odborné poroty, která se skládá jak ze zástupců investora, tak z nezávislých odborníků.
Česká komora architektů dospěla na základě vlastních dlouholetých zkušeností i informací od obdobných organizací v zahraničí k názoru, že architektonická soutěž je vysoce transparentní, účelný a efektivní způsob výběru nejvhodnějšího řešení, a proto bychom Vám rádi nabídli bezplatné konzultace při zpracování soutěžních podmínek.

S úctou

Ing. arch. Dalibor Borák
Předseda Představenstva
České komory architektů

Na vědomí:
Rada České televize, PeadDr. Jiří Baumruk, předseda Rady ČT, Kavčí hory 140 70, Praha 4
Česká televize Brno, Mgr. Karel Burian, ředitel Televizního studia Brno, Běhounská 18, 658 88 Brno

Zdroj: Česká komora architektů

Příspěvek byl publikován v rubrice Architektura se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.