TZ: Na pomezí

Na pomezí / Galerie Armaturka / Ústí nad Labem / 26. 11. 2009 – 22. 1. 2010

Vystavující:

Veronika Daňhelová, Dita Havránková, Jan Kuntoš, Aleš Loziak

Kurátorky výstavy:

Lucie Kabrlová, Michaela Rozvoralová, Anna Šlocarová

Výstava je společným projektem studentek 2.ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia, realizovaného Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem je svébytné město se svými problémy. Průmysl se na něm hluboce podepsal.

Pro mnoho lidí je symbolem továren, fabrik, dolů a z toho vyplývajícího špatného vzduchu a životního prostření obecně. I sociální stránka města je problematická a nechvalně známá po celé ČR. Ale je tomu skutečně tak? Opravdu je Ústí nad Labem tak negativně vyhlížející místo, tak vyčnívající mezi ostatními městy? Různé je nahlížení rodilých občanů a „cizinců“, kteří sem přicházejí nebo tudy jen procházejí. Jaký je jejich pohled na město, jeho život a atmosféru. Každý je chápe jinak. Někdo vidí pouze jeho negativní stránku, ale co ta pozitivní?

Cílem našeho sledování bude porovnání čtyř pohledů vnímání města Ústí nad Labem a jeho specifické atmosféry prostřednictvím různých médií (fotografie, video). Jak poznávají zdejší prostředí studenti Fakulty umění a designu? Jak se mění nahlížení někoho, kdo zde již nějakou dobu žije a jak lidí, kteří sem teprve nedávno přišli. Mladí umělci reflektují ve své tvorbě každodenní dění ve městě, které vnímají, když zde pobývají. Ústí nad Labem je jejich druhým domovem a po dobu zde strávenou si utvářejí vztah k jeho okolí a lidem zde žijícím. Nahlédneme do soukromí autorů a do přirozeného prostředí, které utváří jejich osobu, pohled na svět a umění. Jak se cítí v cizím městě, k němuž si chtějí utvořit kladný vztah, aby zde mohli v klidu žít. Jak se změnili jejich názory na zdejší krajinu, kde hledají její paralely? Co si zvolili za symbol města? Co zde našli, a co jim naopak schází? Na žádnou věc se nelze dívat pouze z jednoho pohledu, je nutné zajít hlouběji. Snažit se pochopit, chtít hledat víc. Vnitřní, svébytný život města, jeho tajemství a minulost ve vlastních myšlenkách. Existuje pomyslná hranice minulého a současného, negativního a pozitivního, což utváří charakter města. Nacházíme se na pomezí čehosi neznámého, utajeného. Každý si zde nalezne své a to také podle svého interpretuje. To své, co zde chce vidět – povrchní i hluboké.

Touto výstavou startujeme celoroční program galerie Armaturka. Chceme reagovat na prostředí a lokalitu, ve které se nacházíme, oslovit zdejší diváky tématem jež je jim blízké. Zaměřit se na aktuální problematiku soužití obyvatel města Ústí nad Labem s jeho okolím (přiblížit „aspekty“ sociální, etnické, ekonomické, politické a urbanistické) jež utvářejí náš domov, podobu dnešního města.