Marginálie v DU: Národ, umění a národní umění

Ladislav Zikmund-Lender: Národ, umění a národní umění /Malý sál Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 / Brno / 7. 12. 2009 v 18 h

Marginálie v Domě umění

Cyklus přednášek mladých historiků umění, architektů a umělců

Od října do prosince 2009, vždy v pondělí v 18 h, malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárny Trojka)

Prosinec 2009:

7. 12. 2009 Ladislav Zikmund-Lender (ředitel Kotěrova centra v Trmalově vile v Praze)
Národ, umění a národní umění
Přednáška vycházející z práce Národní mýtus v kultuře 20. a 30. let v kontextu dobové tvorby, literatury a kritiky představí několik zdánlivě marginálních témat konstrukce národní identity v českém dějepise umění, umění samotném i v dobové „populární kultuře“. Kdo tvořil český stát a dbal na jeho reprezentaci? Jak se národní výchova a „národní uvědomění“ nového státu odrazilo ve výchově a vizuální produkci pro děti? Jak přispěly nebo naopak přihlížely z povzdálí v kultuře činné ženy? A jak se národní myšlení vtisklo do podoby veřejného prostoru – architektury?

14. 12. 2009 Pavla Kořínková (absolventka oboru Zahradní a krajinářská architektura na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě)
Maximální využití minimálních bytů
Problematika sociálního bydlení v meziválečném Brně v kontextu celosvětové hospodářské krize ve 20. a 30. letech a začátky funkcionalismu u nás.

21. 12. 2009 Ondřej Chybík (Fakulta architektury VUT v Brně)
Co se do Pecha Kucha Night nevlezlo
Soutežní a školní architektonické projekty za posledních 5 let.