TZ: Ladislav Jezbera

Ladislav Jezbera: Poučení z krizového vývoje / Galerie Cella / Opava / 8. 12. 2009 – 15. 1. 2010

Ladislav Jezbera (1976) má za sebou klasické kamenicko-sochařské vzdělání na hořické kamenické škole, zkušenosti z ateliéru Vladimíra Preclíka a posléze Jana Ambrůze na FaVU VUT v Brně, kde také absolvoval.

Od té doby jsme měli možnost sledovat jeho tvorbu na řadě samostatných i kolektivních výstavách. V Opavě se naposledy představil v roce 2005 v oratoři Domu umění svým projektem „Pro Václava“.

Jezbera patří k autorům, kteří svými ojedinělými přístupy a užitím nových vyjadřovacích prostředků pro svá témata výrazně rozšiřují možnosti současné výtvarné tvorby. Jezberovy práce původně vycházejí z myšlení blízkého hnutí arte povera, které od 60. let 20. století zprostředkovávalo průnik konceptualismu a minimalismu. Jezbera čato využívá architektonického slovníku a čistých geometrických tvarů, k těm se ale neodmyslitelně přidávají organické amorfní elementy, které pracují s procesuálními prvky proudění, tekutosti, stárnutím, tvarovými změnami… Jezberovy práce často oslovují spolu se zrakem také další smysly, čich, hmat, často se jedná o díla v jednom okamžiku neuchopitelná, proměnlivá v čase.

Objekty a instalace koncipované pro výstavu „poučení z krizového vývoje“ v Galerii CELLA jsou autorskou introspekcí. Hlavními činiteli jsou tak, jako u většiny předešlých prací vliv asociačního účinku zvolených materiálů, jejich proces rozehraný v časové proměnlivosti. Dva objekty, jeden s názvem „Černá ikona“(2009) druhý „Deník“(2009) jsou formovány procesy vznikajícími působením kapalin. V případě prvního je to ropný produkt; konkrétně upotřebený motorový olej, použitý impresivně malířským způsobem. Viskozita oleje umožňuje zhotovení neustále pomalu se měnících obrazových forem. Naproti tomu objekt „Deník“ je důsledným časovým záznamem stavu vlastního těla v konkrétním čase. Třetí instalace „Bez názvu“(2009) je záznamem lidské expanze typu domina, kdy na jednom konci pokračuje stavba a druhý už se začíná bortit.

Tomáš Skalík

pozvanka Ladislav Jezbera

http://www.facebook.com/pages/Bludny-kamen/136111268220?ref=nf