TZ: Skleněný expres

Skleněný expres  / Glass Link Stockholm — Praha (švédské sklo 20. století) / UPM / Praha / 17. 12. 2009 – 28. 2. 2010

Výstava připomíná předsednictví České republiky a Švédska Radě Evropské unie v roce 2009. Obě geograficky i kulturně vzdálené země měly a mají překvapivě mnoho společného v řadě ohledů, například v oblasti výroby skla. Cílem výstavy proto není pouze přiblížit vývoj švédského skla, ale také poukázat na vzájemná propojení sklářské tvorby v obou zemích v uplynulém století.

Velmi různorodá současná sklářská výroba ve Švédsku pramení z výsledků vývoje ovlivněného mezinárodními kontakty. Její základ tvoří tradiční řemeslná práce, přesto mají výtvarníci mnoho příležitostí spolupracovat se skláři na inovaci výroby. V současné době existuje ve Švédsku na dvanáct skláren, čtyři z nich patří do skupiny Orrefors Kosta Boda AB, která je nejvýznamnějším producentem skla. Pro značku Orrefors je typický především exkluzivní elegantní křišťál v moderním provedení; značka Kosta Boda proslula širokou barevnou škálou a svobodou v používání materiálu a způsobu jeho zpracování. Ve Švédsku se nachází také řada sklářských ateliérů, které nemají nic společného s průmyslovou produkcí. Téměř všechny výtvarníky, a zvláště ty, kteří pracují nezávisle na sklářském průmyslu, ale spojuje využití skla jako uměleckého výrazového prostředku.

Ve Švédsku se sklo vyrábí již téměř pět století. Bez ohledu na svoji odlehlost tato země po celou tuto dobu reagovala a nadále reaguje na hlavní vývojové trendy v evropské i mimoevropské umělecké a řemeslné tvorbě. Výroba poměrně dlouho závisela na technologických postupech uplatňovaných v zahraničí včetně českých zemí. Odborné znalosti řemeslníků, jako jsou foukači, brusiči, rytci a malíři skla, byly vždy velmi žádané. Skláři z Čech výrazně pomáhali švédským výtvarníkům v řadě skláren při výrobě exkluzivního uměleckého skla i ve 20. století. Politické a ekonomické důvody vedly k odchodu řemeslníků a umělců z českých zemí do Švédska po první i druhé světové válce, na konci 60. let i po roce 1989. Vliv českého sklářství na švédskou sklářskou výrobu přetrval do současnosti. Stojí za zmínku, že řada zručných českých foukačů skla byla najímána do švédských skláren ještě kolem roku 2000.