Rekonstrukce výstavní síně Mánes

Nadace českého výtvarného umění, která spravuje výstavní síň Mánes, představila ve středu 16. prosince 2009 vizi dalšího směřování výstavní síně a plány na rekosntrukci budovy. Té by se mělo ujmout architektonické studio HMArchitekti, jejichž plán podle Nadi Machkové z Nadace českého výtvarného umění „nepočítá s radikálními zásahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby největší slávy budovy ve 30. letech minulého století.“ Grafický styl pro Mánes vytvořilo Studio Najbrt.

Tisková zpráva Nadace českého výtvarného umění

Nadace českého výtvarného umění (NČVU) poprvé veřejnosti představila vizi dalšího směřování výstavní síně Mánes a plány na komplexní rekonstrukci celé budovy. Unikátní projekt nepočítá s radikálními zásahy, ale s architektonickým i funkčním návratem do doby největší slávy budovy ve 30. letech minulého století – samozřejmě s využitím moderních technologií. „Naší prioritou je rehabilitace Mánesa jako skutečného „domu umění“, oblíbeného a ceněného kulturního centra,” zdůrazňuje předseda správní rady NČVU Martin Pavala a dodává: „Dnešní tristní stav je výsledkem dlouhodobé devastace vynikající stavby architekta Otakara Novotného jak nejrůznějšími dispozičními úpravami interiéru, tak vynuceným zanedbáním průběžné údržby během dlouhá léta se vlekoucího restitučního sporu. Namísto živého kultivovaného kulturního centra na unikátním místě v sousedství Národního divadla a Tančícího domu, v atraktivním propojení s Vltavou a zázemím Žofínského ostrova, tady stojí zchátralá budova…”

Nadace investovala v roce 1996 cca 40 mil. Kč do zásadní opravy základů a mostní konstrukce budovy, která byla v havarijním stavu, jen díky tomu Mánes nesmetla následná povodeň. Koncem roku 2008 byla zrestaurována fasáda Šítkovské věže (spolufinancovaná především Magistrátem hl. m. Prahy) a rozběhly se první kroky vedoucí k zásadní, pro další osud Mánesa životně důležité, kompletní rekonstrukci budovy. Odhadované náklady dosahující 100 miliónů Kč hodlá Nadace českého výtvarného umění z valné části financovat z vlastních zdrojů, např. prodejem děl ze svých sbírek v aukcích. Vedle toho však hledá případné spoluinvestory ochotné v době nestability prozíravě investovat do trvalé hodnoty, do budovy, která bude sloužit i příštím generacím.

Při výběru architekta se zadavatelé rozhodli pro ateliér HMArchitekti, jejichž projekt spojení provozních i technologických možností budovy z hlediska dnešních nároků na straně jedné a požadavkem pietní rekonstrukce na straně druhé, nejlépe odpovídal jejich představám. Nový komplexní grafický styl pro Mánes vytvořilo Studio Najbrt. Konzultantem Nadace pro specifické otázky rekonstrukce, vybavení a provozu výstavní síně je Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum.

Jak by tedy měl Mánes po rekonstrukci, plánované na léta 2010 až 2011, vypadat? Středobodem bezbariérové budovy samozřejmě zůstane výstavní síň, která bude splňovat nejnáročnější technická kritéria a umožní prezentace celého spektra výtvarných uměleckých oborů. Síň bude fungovat jako klasická kunsthalle spolupracující s podobně orientovanými zahraničními galeriemi. Počítá se s výstavami zaměřenými na to nejlepší z tvorby osobností našeho i světového umění. Ve spodním podlaží nově vzniknou dva plně vybavené multifunkční prostory umožňující pořádání nejrůznějších aktivit (projekce, přednášky, workshopy, formální i neformální setkání, dražby, samostatné menší výstavy atp.). Vedle sálu bude obnovena restaurace s unikátním malovaným Fillovým stropem a terasou otevřenou na Žofínský ostrov. Gastronomický koncept Mánesa vzniká ve spolupráci s M-Ambiente System Gastronomie. Mánes tak bude v lákavé symbióze nabízet mimořádné umělecké i kulinářské zážitky. Ochoz na jižní straně budovy bude oživen nově vzniklým obchodem, orientovaným na sortiment související s výtvarným uměním či designem.

Architektonický koncept HMA pro rekonstrukci budovy Mánesa spočívá ve třech strategických bodech:

Programově se HMA do značné míry navrací k původnímu projektu Otakara Novotného a vytváří flexibilní prostor pro programovou interakci, nájemce a různé další aktivity. Vzhledem k tomu, že genius loci budovy byl založen na umění a umělcích Mánesa, HMA se snaží nejen v tomto duchu pokračovat, ale dále ho ještě posílit. Restaurace je přemístěna do svých původních prostor na spodním podlaží s vlastní kuchyní také v 1. pp. Komunikační strategie představuje zrušení některých schodišť a vybudování nových, které byly spolu se dvěma novými výtahy navrženy s cílem zlepšit možnosti pohybu a posílit prostorové kvality objektu.

Architektonicky bylo cílem HMA částečně přiznat původní železobetonový skelet a zároveň vytvořit dialog mezi stávajícími a novými konstrukčními prvky. Okolo atria a v prostoru kavárny/restaurace v 1. np však byly zachovány původní příčky a stěny. Toto řešení je blíže původnímu vyznění hlavního výstavního prostoru. Funkci estetického kontrapunktu plní nově navržené prvky – dvě výtahové šachty a dvě stěny definující nově navržená schodiště. Tyto zdi doplňují stávající bílou konstrukci.

Z pohledu technické infrastruktury HMA navrhuje úpravy technických prostor a zařízení tak, aby se i z tohoto pohledu Mánes stal moderní budovou. Nová infrastruktura je vertikálně vedena ve dvou nově navržených instalačních jádrech u výtahových šachet. Horizontální rozvody jsou umístěny v podhledech, v dutinách stávajících stropů a částečně jsou přiznány v prostoru.

Značku a vizuální styl Nadace českého výtvarného umění a výstavní síně Mánes vytvořilo Studio Najbrt. Logo vizuálně propojuje zřizovatele výstavní síně s jejími výstavními aktivitami. Zároveň bude vytvořen jednotný vizuální styl pro výstavní síň Mánes, který se projeví jak v budoucí propagaci výstav, tak také např. v orientačním systému budovy nebo webových stránkách. Nedílnou součástí vizuálního stylu bude písmo, které vzniklo společně se Suitcase Type Foundry Tomáše Brousila. Vizuální styl, značka a písmo jsou řešeny v součinnosti s architektonickou koncepcí rekonstrukce budovy.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s