Hledání reality v AJG: Viděno zblízka – Zátiší v holandském malířství 17. století

Zora WÖRGÖTTER: VIDĚNO ZBLÍZKA – Zátiší v holandském malířství 17. století / AJG / Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice / 5. 1. 2010 v 17 h

Mgr. Zora WÖRGÖTTER (Moravská galerie v Brně)

VIDĚNO ZBLÍZKA

Zátiší v holandském malířství 17. století

Zátiší je jedním z hlavních témat holandského malířství. Přednáška stručně představí historii tohoto jednoho z vizuálně nejpřitažlivějších žánrů, jeho různé podoby, i jeho leckdy skrytá poselství. Množství jednotlivých typů zátiší odpovídá vysoké poptávce po obrazech tohoto typu i o specializaci malířů na jeho jednotlivé formy: od zátiší kuchyňských, květinových, s rybami, loveckých, jednoduše i bohatě prostřených stolů, po zátiší sběratelská nebo alegorická. Tato tichá zastavení zachycují krásu bohatství i všednosti, tvarů a barev, přírodních i lidských výtvorů. Fascinují způsoby zachycení viděné a podrobně studované reality i fantazií umělce, spojujícího v přirozeném světě často nekoexistující elementy do mikrosvěta obrazu.