TZ: ARTSEMESTR

ARTSEMESTR / VŠUP / Praha / 22. 1. – 2. 2. 2010

V Praze 19. 1. 2010 / Čtyři sta sedmdesát mladých umělců z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (dále VŠUP) představí veřejnosti svá díla v rámci celoškolní přehlídky klauzurních prací Artsemestr ´10. Jejich tvorbu bude prezentovat rozmanitá skladba děl z odvětví architektury, grafiky, fotografie, sochařství, keramiky, skla a malby, textilní a módní tvorby, nových médií a filmové grafiky. Výstavu slavnostně zahájí rektor PhDr. Ing. Pavel Liška ve čtvrtek 21. 1. 2009 v 18 hodin ve foyer školy (nám. Jana Palacha 80, Praha 1). Výstava je realizována ve všech ateliérech i v galerii a návštěvníkům bude otevřena každý den od 10 do 18 hodin po dobu dvanácti dní od 22. ledna do 2. února 2010.

Výstava prezentuje díla, která vznikla na akademické půdě v průběhu období posledního půl roku a za která budou jejich autoři nyní hodnoceni. Výstava bezesporu předkládá veřejnosti opět to nejčerstvější z mladé umělecké scény. Velkou inspiraci pravidelné klauzurní výstavy přinášejí laické veřejnosti se zálibou v umění a designu, ale i odborné veřejnosti. Není neobvyklé, že Artsemestr navštíví představitelé zavedených společností vyhledávající nové talenty na poli firemního a produktového designu. Zásadní poznatky však výstava přináší také uchazečům o studium na VŠUP. Během výstavy jsou vedle pedagogů v ateliérech i galerii školy přítomni studenti, kteří osobně návštěvníkům poskytují informace k jednotlivým dílům. Z tohoto hlediska lze Artsemestr považovat také za den otevřených dveří.

V průběhu týdne budou jednotlivá díla hodnocena komisí a nejtalentovanější autoři budou nominováni na ceny školy. Zúčastněno je všech 23 ateliérů z Katedry architektury, Katedry designu, Katedry grafiky, Katedry volného umění a Katedry užitého umění.

Výstava vyvrcholí slavnostním vyhlášením nejlepších klauzurních prací za účasti rektora PhDr. Ing. Pavla Lišky, prorektorky PhDr. Kateřiny Štěpánkové, prorektora PhDr. Filipa Suchomela, PhD., kvestora Ing. Jana Vandy a zástupců kateder. Uděleno bude pět katedrových cen a jedna Cena rektora VŠUP. Pět studentů za každou katedru získá certifikát s finanční odměnou v hodnotě 20 000 Kč a jeden nejtalentovanější student získá rektorskou cenu s finanční odměnou v hodnotě 25 000 Kč. Tato událost významně přispívá k motivaci studentů a k podpoře jejich další tvorby. „Ocenění klauzurních prací finančně dotovanými cenami má nejenom vyzvednout do popředí nejlepší práce, nýbrž i zvýšit snahu studentů vydat ze sebe to nejlepší, čeho jsou schopni. Jde o vytvoření atmosféry zdravé a transparentní konkurence,“ uvádí rektor PhDr. Ing. Pavel Liška.

V rámci Artsemestru probíhá ve dnech 22.–29. 1. 2010 výstava klauzurních prací Katedry designu ve Zlíně. Výstavu dvou zlínských ateliérů designu můžete navštívit na třídě Tomáše Bati 4342 ve Zlíně, denně od 10–18 hodin.

Pražský Ateliér designu III. vystavuje semestrální práce na téma nemotorový městský dopravní prostředek. Několik ateliérů společně (designu, keramiky a porcelánu, K.O.V., skla a dalších) pracovalo na tématu hostina pro návštěvu z jiného světa. Exponáty budou vybrány pro prezentaci VŠUP na výstavě iSalonni v Miláně. Prezentace klauzurních prací studentů Ateliéru K.O.V. na toto téma představuje objekty určené ke stolování, netradičním způsobem a pojetím předmětů každodenní potřeby s jistou dávkou tajemství a přesahem od jejich užité funkce až k volnému uměleckému dílu.

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace se v zimním semestru zaměřil zejména na práci s programy 3D. Na výstavě Artsemestr bude ateliér prezentovat výsledky soutěže na logo Fakulty humanitních studií UK, dále písmové projekty vzniklé bez pomocí počítače, prostorové objekty z plastu vhodné pro realizaci ve firmě Okula Nýrsko, Město New York a jeho zmanipulovaná architektura a prostorové grafické řešení nástupního prostoru galerie MoMA PS.1 v Queensu.

Ateliér grafického designu a nových médií zve návštěvníky Artsemestru do nově zrekonstruovaného prostoru svého ateliéru č. 304 (rekonstrukci navrhl Adam Tureček), kde bude možné seznámit se s řadou nových prací jako např. s vrstevnatým časopisem 304, návrhem nového webu ateliéru, přípravou sumarizační výstavy, knihy a sympozia k pěti letům činnosti a dvěma průzkumnickými workshopy vedenými Petrem Knoblochem a Lukášem Veverkou. Veřejnou obhajobu semestrálních úkolů je možné na místě vidět ve čtvrtek 21. 1. 2010 od 14 hodin.

Ateliér filmové a televizní grafiky prezentuje na výstavě práce na téma od pohybovek přes grafické zpracování k 3D realizaci, vystoupit z obrazu – od plošné předlohy k 3D realizaci a 3D pohyblivý autoportrét. Studenti pracovali s různými materiály při výrobě plastických objektů a snažili se nalézt rovnováhu mezi formou a obsahem.

Ateliér sochařství pod vedením hostujícího pedagoga Krištofa Kintery bude instalovat v Galerii VŠUP.

Ateliér supermédií se bude v rámci Artsemestru prezentovat samostatnou výstavou Supermédia ve dnech 19.–24. 1. 2010 (otevřeno denně 15–20 hodin), Kotelna, Pernerova 55, Praha 8 – Karlín. Kurátory výstavy jsou Lenka Střeláková a Richard Zacpal.

Ateliér Design oděvu a obuvi, pod vedením Liběny Rochové a asistence Pavla Ivančice, představí práce studentů v externím ateliéru LR (Malostranské nábřeží 1, Praha 1, 3. patro). V zimním semestru ateliér navázal spolupráci s přední českou oděvní firmou Pietro Filipi. Studenti navrhovali kolekci podle trendů firmy pro nadcházející sezonu a zároveň v rámci tématu klauzur osobitost a design versus konfekce vytvořili jedinečné exkluzivní modely. Některé z navržených modelů kolekce budou realizovány v dílnách Pietro Filipi na jaře 2010. Výstava představuje vizi studentů, jak by mohla či měla vypadat česká konfekce.

Ateliér módní tvorby se také trvale věnuje spolupráci s průmyslem. Studenti ateliéru letos pracovali na klauzurním úkolu na téma chytrý oděv; navrhli a realizovali oděvní prototyp pro praktické využití a možnou průmyslovou výrobu. Klauzurní práce vycházejí z hlavního tématu semestru, kterým byla ulice.

Ateliér architektury 4 na výstavě prezentuje práce na témta vertikální kavárna do Prahy, můj první porcelán, interiér kadeřnického salónu, divadlo v Letenských sadech, volně stojící kovový věšák na šaty a ideový návrh fasády Nové scény Národního divadla v Praze. Diváci se mohou těšit na kresebné návrhy, studie, makety a počítačové vizualizace.

Během konání Artsemestru bude možné v galerii zakoupit knihy a katalogy, které vydalo Nakladatelství VŠUP.