TZ: Václav Lokvenc

Václav Lokvenc / Galerie umění Karlovy Vary / 21. 1. – 28. 2. 2010

Výstava je pořádána k umělcovu jubileu a představuje výběr z tvorby sochařské i grafické. Václav Lokvenc (*12.1.1930, Červený Kostelec) je znám svými exteriérovými realizacemi po celém západočeském kraji a především ve svém domovském městě Karlových Varech, kde působil několik let i jako první polistopadový primátor.

Po studiu na pražské Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Nechleby a Sychry a v sochařské speciálce prof. Pokorného se vydal na uměleckou dráhu sochaře. Raná tvorba Václava Lokvence, převážně v keramických materiálech, zahrnuje řadu figur drobnějších formátů a portrétních hlav, jež svými vyváženými formami upomínají na odkaz českého neoklasického sochařství.

Postupující 60. léta svou uvolňující se atmosférou přinášejí do tvorby Václava Lokvence i nové vlivy a proměňující se výtvarný jazyk. Barokní inspirace se v jeho díle neobjevila jako vnější, ryze formální nebo snad motivické navazování, ale jako vnitřní rozumění dynamickému hledání určení prostoru skrze budování tvaru. V následujících letech pracuje Václav Lokvenc s kamenem, polychromovanou keramikou a objevuje mosazný plech, jehož tvarováním a následným svařováním a cizelováním buduje tvar.

Lokvencova sochařská tvorba je provázena tvorbou grafickou a kreslířskou a můžeme vidět, že se tvarově i obsahově prolíná a doplňuje. Jeho sochařské dílo vždy charakterizuje jistá malířskost projevující se v plynutí formy bez ostrých zlomů a jeho tvorbu grafickou pak prostorový vjem, smysl pro rozvinutí objemů.

Výstava není a nemohla být zhodnocením celoživotní tvorby autora, jejím záměrem bylo výběrově připomenout stěžejní etapy a významná díla umělce, který před 55 lety přišel do Karlových Varů, prožil zde velkou část svého života a hluboce ovlivnil místní kulturní scénu.

E. Neumannová