Marginálie v Domě umění pokračují

Ivana Takácsová: Franz Urban – sudetonemecký umelec v Československu tvoriaci v dobe medzi dvoma svetovými vojnami / Dům pánů z Kunštátu (DUMB) / Brno / 22. 2. 2010 v 18 h

Marginálie

Spolek přátel Domu umění města Brna uvádí cyklus přednášek mladých historiků umění, architektů a umělců
Od února do června 2010, vždy v pondělí v 18 h, malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti vchodu do kavárny Trojka)

ÚNOR a BŘEZEN 2010:

22. 2. 2010 Ivana Takácsová (Katedra dějin umění FF UP Olomouc)
Franz Urban – sudetonemecký umelec v Československu tvoriaci v dobe medzi dvoma svetovými vojnami
Franz Urban bol aj napriek svojim kvalitám uznávaným umelcom len v domácom prostredí oblasti Šumperka. Keďže patril medzi výtvarných umelcov nemeckého pôvodu, ktorí sa v oblastiach terajšej Českej republiky narodili, študovali, žili a tvorili v rokoch 1890 až 1938. Ich tvorba predstavuje značne nepreskúmanú oblasť, ktorej nebolo venované dostatok pozornosti.

1. 3. 2010 Lukáš Bártl (Katedra dějin umění FF UP Olomouc)
Skupina VOX
Brněnská fotografická skupina VOX (Jan Beran, Miloš Budík, Antonín Hinšt, Karel Otto Hrubý, Miroslav Tichý, Soňa Skoupilová, Vladimír Skoupil) byla v 60. letech 20. století výrazným domácím sdružením silných uměleckých individualit.

8. 3. 2010 Alice Stuchlíková (Katedra výtvarné výchovy PF MU v Brně)
Velká galerie v malém provedení
Knihy popularizující výtvarné umění dětem a mládeži tuzemské a zahraniční provenience. Přednáška je součástí Týdne výtvarné kultury, jenž připomíná nedožité 85. narozeniny brněnského pedagoga a zprostředkovatele umění Igora Zhoře.

15. 3. 2010 Jan Dostalík (Seminář dějin umění FF MU v Brně)
Liberecký architekt Max Kühn (1877-1944)
Max Kühn byl jedním z nejuznávanějších a nejplodnějších architektů severních Čech. Co nám však po něm zůstalo dnes? Co se dochovalo po českých Němcích – architektech? Architektura! Ale jak ji hodnotit? Jak se na ni dívat? Jak ji chápat? Další snaha o nabourání představy o rozporu mezi tradicí a moderností.

22. 3. 2010 Silvie Šeborová (Seminář dějin umění FF MU v Brně)
Negalerijní výstavní prostory aneb marginální galerie v ČR
Cílem je představit výstavní prostory, které jako výstavní nebyly projektovány a dokonce často ani nevypadají jako galerie. Jsou to výkladní skříně, vitríny, kůlny či bývalé benzinové pumpy, jimž aktivita umělců a kurátorů vdechla jiný život. Kde všude se takovéto prostory nacházejí, jaký je jejich výstavní program a kdo stojí za jejich provozem?

29. 3. 2010 Petr Dub (Ateliér Intermédia FaVu VUT v Brně)
DISNEYfi cated. Unframed. Shedded.
Představení cyklu Unframed, nominovaného na cenu Start Point 2009. Přiblížení projektu Shoz realizovaného v prostorách vily Tugendhat a instalace DISNEYfi cation, jež vznikla během autorova rezidenčního pobytu počátkem roku 2010 v Egon Schiele Art Centru. Po ukončení vystoupení si jeden z jeho účastníků odnese vybrané autorovo dílo!

Projekt se koná ve spolupráci se Spolkem přátel Domu umění města Brna. Podrobné informace o konání přednášek najdete na www.dum-umeni.cz.
Pokud máte zájem představit v rámci Marginálií svoji diplomovou práci, architektonický projekt nebo umělecký záměr, napište Petře Hlaváčkové na adresu hlavackova@dum-umeni.cz.