TZ: Virtual Libido, Real Ecstasy

Virtual Libido, Real Ecstasy / Galerie 5. patro / Praha / 24. 2. – 27. 3. 2010

Nadine Blandiche (FR), Josef Bolf (CZ), Veronika Bromová (CZ), Charles Gatewood (USA), Martin Gerboc (SK), H. R. Giger (CH), Vlastimil Kula (CZ), Jiří Petrbok (CZ), Irina Polin (CH/RU), Annie Sprinkle (USA)

Výstava VIRTUAL LIBIDO, REAL ECSTASY představuje šest zahraničních a čtyři české autory, kteří se různými prostředky a v rozmanitých podobách intenzivně zabývají prací s tělem – a to prostřednictvím médií fotografie (klasické i digitálně manipulované), videa, instalace, kresby, grafiky, malby a objektu.

Název „Virtual Libido, Real Ecstasy“ odkazuje na současné tendence (a mimovýtvarné posuny) práce s tělem – prostřednictvím Foucaltova pojmu biomoci, tj. sledování, kategorizování a následného využívání intimních forem života, jeho návyků, projevů, atak, schizofrenií, intimit, jeho ukrývání nebo naopak „vystavení“ davu, což jsou fenomény, s nimiž pracuje po svém způsobu každý ze zúčastněných autorů.

V této souvislosti lze výstavu chápat jako reakci na zmíněný Foucaltův pojem biomoci, který zachází s intimitou těla jako s objektem mimo vlastní já, který vytváří z tělesných intimit (z krutých trestů i romantických něžností) doslova podívanou: spektákl (v oblasti anomálií a deviací, které jsou však pro umělce pouze jedním z možných konceptů vlastního ega).

Záměrem této výstavy paradoxně nejsou jen čistě umělecká kritéria, k posouzení z čistě teoretických hledisek, nýbrž i silný hedonistický zážitek, momentální a jen mimochodem interpretovaný uměním – tedy osvobození se od interpretace ve prospěch prožitku.

Složení vystavujících autorů odmítá perspektivu kontinuity a podmíněnosti vizí, které se ve výstavě prezentují jako fragmentární invence autorů; avšak na rozdíl od konceptualistických manýr převládajících postupů kurátorů, kteří nejprve definují téma a teprve potom do něj vkládají jména a obsahy, se v této výstavě sešly různorodé a ve svém výrazu specifické osobnosti. Výstavu lze chápat jako cestu ven z konstruktů frigidních dějin umění, nedotčených hedonismem extáze existující vně umění.