TZ: Dorothea Bylica

Dorothea Bylica: Portrét / Altán Klamovka / Praha / 2. 3. – 28. 3. 2010

¨ Dorothea Bylica je polskou fotografkou pohybující se mezi Prahou a Krakovem, která v Praze vystudovala FAMU a poté i dva roky studovala na VŠUP intermediální umění. V posledních třech letech se začala zabývat mimo barevnou fotografii i multimediálním uměním a videem. Autorka se ve své tvorbě nejvíce soustředí na fenomén člověka s odkazy na kulturní tradice v našem evropském prostředí. Její umělecké zájmy jsou zacíleny především na portrét či dokument. V nedávné společné výstavě Intimate revolt, které se mimo Bylicu zúčastnilo i několik autorek z Evropy, se téma putovního výstavního projektu týkalo uchopení identity. Skrze národní kulturní tradice se fotografky snažili najít sebe sama ovlivněné současným multikulturním způsobem života.

V současném vystaveném souboru fotografií se Dorothea Bylica soustředí na barevnou ateliérovou portrétní fotografii lidí z jejího blízkého okolí. Inscenované fotografie portrétů následně autorka zasazuje do počítačově manipulované krajiny. Tímto vzniká tzv. fotokoláž z fotografie portrétu a digitálně upravené krajiny. Tento přesah k malbě či kresbě vytvořené v digitálním médiu má symbolický charakter a skrze něj se autorka pokusila vyjádřit vnitřní náladu a duši portrétovaných. Citace starých kulturních kódů z historie malířství starých mistrů je takto postprodukčně využita pro vytvoření nových kódů v současném kulturním prostředí. Volná inspirace vychází z pozdně renesanční portrétní malby až po umění Prerafaelitů. Vystavený soubor portrétů lze vnímat jako určitou sociální sondu do autorčina okolí podpořenou přímými historickými parafrázemi. Neméně důležité je užívání principů z filmového či divadelního prostředí tj. inscenace, světlo, náznak historického oblečení a strnulá póza portrétovaných, která vystavenému cyklu dodává odosobněnou chladnou atmosféru. Celkem je vystaveno šest velkoformátových fotografií. Do budoucna Dorothea Bylica plánuje video volně inspirované těmito fotografiemi.

Lenka Sýkorová