Architektura pro 21. století

Pro letní semestr akademického roku 2009/2010 připravil Ústav dějin umění FF JU ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií přednáškový cyklus Architektura pro 21. století. Cílem cyklu je seznámit studenty i širokou veřejnost s některými tendencemi v současné české a světové architektuře.

Zatímco v jiných českých městech se podobné přednáškové cykly konají poměrně často, v jihočeské metropoli se takto specializovaný cyklus bude konat poprvé. Představení některých autorů a tendencí v současné architektuře přitom shodou okolností přichází ve chvíli, kdy se mezi českobudějovickou veřejností živě diskutuje o možnostech zástavby Mariánského náměstí. České Budějovice jsou navíc v poslední době nechvalně proslulé tím, že zde téměř nevznikají žádné nové skutečně zajímavé architektonické realizace. Pořadatelé přednáškového cyklu si tak kladou za cíl rozšířit povědomí o současné kvalitní architektuře, a to jak na českých, tak i zahraničních příkladech.

V rámci šesti přednášek, které proběhnou v rozmezí března až května roku 2010, se představí pět českých architektů. Jednu přednášku prosloví mladší historik a teoretik architektury Filip Šenk. Celý cyklus je generačně rozvrstven tak, že tři přednášky pronesou architekti starší generace a další tři prosloví mladší architekti a teoretici architektury. Při výběru přednášejících byla navíc zohledněna ta skutečnost, že většina z tvůrců zanechala v Českých Budějovicích či v jižních Čechách svá díla.

První přednáška tak představí práci architektonického ateliéru Ivana Kroupy za uplynulých dvacet let. K jeho budějovickým realizacím patří budova tiskárny Karmášek na Pekárenské ulici. Na tuto prezentaci naváže Martin Rajniš, jeden z nejoriginálnějších tvůrců posledních deseti let. Profesor Rajniš se zabývá experimentováním v oblasti dřevěných staveb, jejichž podoba a konstrukce vychází ze staveb přírodních národů. Autor v této tvorbě hledá ekologickou alternativu k běžné stavební produkci a vytváří navíc sochařsky formulované stavby. Význam díla Martina Rajniše navíc potvrzuje fakt, že se svým ateliérem připraví expozici v československém pavilonu na

letošním podzimním bienále architektury v Benátkách. Rajniš jednu ze svých experimentálních dřevěných hrání postavil ve Stálkově u Slavonic.

K nejatraktivnějším přednáškám bude pro českobudějovické publikum jistě patřit prezentace Jiřího Stříteckého, jehož tvorba je dlouhodobě spjata s místní architekturou. Střítecký ovšem nebude prezentovat svou dosavadní či aktuální tvorbu, ale pokusí se obecně zamyslet nad úlohou architekta a jeho díla v dnešním světě. Ke známým stavbám ve městě, které Střítecký projektoval se svým Atelierem 8000, patří například obchodní a společenské centrum IGY či Mercury centrum, kombinující funkci autobusového nádraží a obchodního centra.

Z mladších architektů, kteří ve městě zanechali významnou stopu, v rámci cyklu vystoupí Petr Uhlík. Ten se podílel na tzv. vile u Vltavy, která byla prezentována nejen na stránkách architektonických časopisů, ale byla rovněž zařazena do knihy o slavných vilách Jihočeského kraje. Uhlík představí projekty rodinných vil, které jsou v současnosti navrhovány pro České Budějovice a okolí.

Mladý historik umění Filip Šenk představí čtyřicetiletou práci slavného rakouského ateliéru Coop Himmelb(l)au. Tento ateliér dnes patří ke klasikům postmoderní architektury a je znám především díky neobvyklé kombinaci tvarů a materiálů. Představovaný ateliér světové úrovně se může stát inspirací pro místní stavebníky z oblasti soukromé i veřejné sféry.

Atraktivní bude jistě poslední přednáška Adama Gebriana, architekta, teoretika a hlavně velkého popularizátora architektury. Ten je mladšímu publiku znám především jako autor a moderátor pořadu Bourání na rozhlasové stanici Radio Wave. Gebrian často při svých prezentacích čerpá ze své rozsáhlé zahraniční zkušenosti a také tentokrát představí některé velmi neobvyklé projekty ze současné světové architektury.

Mgr. Hynek Látal / Ústav dějin FF JU