Komentovaná prohlídka a den otevřených dveří v Galerii Cella

Komentovaná prohlídka a den otevřených dveří v Galerii Cella / Galerie Cella / Opava /11. 3. 2010 v 15.00

Sdružení Bludný kámen organizuje výstavy v Galerii Cella založené ve sklepě výstavní budovy Slezského zemského muzea. Představuje v ní inspirativní podoby soudobého vi-zuálního umění a snaží se z ní vytvořit zajímavý komunikační prostor, odlišný od opavských mainstreamových galerií.

Bludný kámen je otevřenou společností, velmi nám záleží na sdělování, dorozumívání, na setkávání na pozadí současné-ho výtvarného umění, avantgardní hudby, literatury…

Proto ve čtvrtek 11. března v 15 hodin pořádáme setkání se zájemci, hodinu otevřených dveří v Galerii Cella, kde vás chceme seznámit s činností sdružení, popovídat si o našich záměrech, o tom koho, co a proč zajímá a hlavně vás provést aktuální výstavou Vedlejší efekt Davida Böhma a Jiřího Franty.