TZ: Ivana Lomová

Ivana Lomová: Sesterstvo / Galerie FotoGrafic / Praha / 25. 3. – 30. 4. 2010

Sesterstvo

V roce1998 jsem namalovala sérii žlutých ženských portrétů. K portrétování jsem si vybrala pět svých přítelkyň a sebe zařadila mezi ně. Chtěla jsem malovat více vnitřek-duši než povrch-podobu. Použila jsem studenou žlutou a vytvořila monochromatické portréty 74/52cm. Tváře upřeně hledící na diváka jsem zbavila veškerého makeupu, řas a potlačila i obočí a vlasy, aby byly pokud možno „nahé“. Jen oči jsem namalovala červené jako okna kamsi dovnitř. Uplynulo deset let. Ty zanechaly spoustu stop v našich tvářích i životech. Začala jsem malovat své souputnice znovu. Po deseti letech jsme možná méně „krásné“ a méně „rozlobené“, ale snad i „silnější“ a „moudřejší“. Tentokrát jsem použila modro-fialovou škálu barev při zachování stejného formátu i kompozice. Možná se k těm portrétům za dalších deset let zas vrátím…

www.lomova.com