Otevřené dopisy děkana FaVU a předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Otevřený dopis děkana FaVU VUT Michala Gabriela paní hejtmance Plzeňského kraje Milade Emmerové  k výpovědím kurátorům Galerie Klatovy/Klenová si můžete přečíst zde.

Otevřený dopis předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Vlasty Čihákové Noshiro

Vážená paní hejtmanko, vážený pane radní,

před rokem touto dobou podepsalo na 2 tisíce lidí petici proti vašemu odvolání ředitele Galerie U bílého jednorožce v Klatovech a na zámku Klenová (GKK), Mgr.Marcela Fišera, bez udání důvodu a řádného informování veřejnosti. Protestní dopisy proti tomuto postupu, poškozujícího činnost GKK i pověst jejího ředitele, vám zaslalo několik renomovaných odborných institucí. Kriticky reagoval i tisk. Odpověděli jste, že došlo k pochybení v majetkových a finančních záležitostech GKK, jež prověříte a budete veřejnost informovat, poté vyhlásíte nové výběrové řízení, jehož se podle výsledku bude moci účastnit i bývalý ředitel.

Uplynul rok, nikoho jste řádně neinformovali, jen s neuspokojivým výsledkem vykonali dvě výběrová řízení, jejichž rozhodnutí jste ani nerespektovali. Nyní propouštíte znovu a bez důvodu Mgr.M.Fišera jakožto odborného kurátora GKK, ačkoli jedno vaše výběrové řízení na post ředitele vyhrál. Spolu s ním vyhazujete z místa i dva jeho kolegy, Pavla Vančáta a Jana Freiberga, čímž zcela zbavujete řízení galerie odborných sil. Jako ředitelku však jmenujete na toto odpovědné místo paní Hanu Kristovou, ekonomku bez potřebné kvalifikace, bez výběrového řízení, a oznamujete, že vypíšete konkurs na odborného náměstka (co to je ?), který snad zařídí i spolupráci s externími kurátory.

Chcete-li vědět přesně, jak dalece škodlivý zásah jste vykonali, je to totéž, jako byste zrušili dramaturgii renomovaného profesionálního divadla a otevřeli jeho brány ochotníkům. Není pro vás omluvy, chcete-li takto likvidovat prestižní galerii, jež po dvacet let vyvíjela špičkovou výstavní činnost, vysoce hodnocenou i v zahraničí, a nedávno oceněnou Ministerstvem kultury ČR – za projekty Start point a Osobnost roku.

Odborná obec se obává, že dochází k zneužití politické moci bez ohledu na pracovní a občanský zákoník, a že práva zřizovatelů galerie vás neopravňují k ignorování všeobecné vůle české kulturní veřejnosti, jež vám při volbách věnovala svou důvěru. Na základě auditu se nakonec „majetkovým pochybením“ ukázalo být zakoupení jakéhosi malotraktoru na spotřební úvěr GKK, a tzv.personální audit zřejmě také udržujete v tajnosti účelově. Zablokovali jste už kýženou možnost vytvoření stálé expozice sbírek GKK v památkové zóně Horažďovic, a nyní ještě likvidujete samo ohnisko jedné z mála atraktivních kulturních aktivit, jež v plzeňském regionu existují. Lze se obávat, že tímto přístupem potenciálně ohrožujete i progresivní činnost galerií dalších měst, jako jsou Domažlice či Horažďovice. Nelze proto mlčky přihlížet vašemu neodpovědnému jednání. Měli byste si uvědomit, že Klatovy už dávno nejsou jen městem karafiátů pod Černou věží, s mumiemi, jež stačí shlédnout za život pouze jednou, ale především sídlem GKK, za jejíž návštěvou se po 20 let organizovaly pravidelné autobusové zájezdy z Prahy, i celostátně.

Vaše krajská metropole Plzeň kandiduje za těchto velmi ironických okolností

na Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Hlavní ideou je zde sbližování evropských národů. Proklamujete, že chcete ve spolupráci s mezinárodními sítěmi umělců a kreativními lidmi vytvořit v Plzni podmínky pro rozvoj kulturního potenciálu, a ukázat v mezinárodním měřítku kulturní bohatství i tradice regionu. Můžete tedy veřejnosti sdělit, jak se tento bohulibý záměr slučuje s vaší likvidací již existující mezinárodní tradice a kulturního bohatství GKK v Klatovech ? Domníváme se, že odpověď na tuto otázku by ráda znala nejen naše kulturní veřejnost, ale i Evropská komise, která je pověřená hodnocením vaší činnosti. Proto se laskavě zamyslete nad svou odpovědností a potřebností změny přístupu v rámci zásad kulturní politiky veřejné správy, a považujte tento dopis za otevřený, ve vztahu k veřejnosti i k médiím.

Vlasta Čiháková Noshiro

předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,

místopředsedkyně AICA