TZ: Akvizice firmy Baťa

Umění ve Zlíně 30. a 40. let. Akvizice firmy Baťa / KGVU: Zámek / Zlín / 30. 3. – 9. 5.  2010

Výstava Umění ve Zlíně v třicátých a čtyřicátých letech je sondou do sbírkového fondu Krajské galerie výtvarného umění, konkrétně ukazuje (na jistě zúženém výběru) nákupy firmy Baťa, které měly dát základ pro budoucí zlínskou galerii. Vystavená díla pocházejí převážnou většinou z desetiletí 1936 – 1945. Umělecká díla byla zakupována již dříve, ale od r. 1936, od data otevření Studijního ústavu a založení Zlínských salonů, se tak dělo systematicky a se zřetelným cílem založit reprezentativní sbírku československého umění.

Při svém založení v roce 1953 získala galerie převodem z n. p. Svit několik set obrazů, soch a kreseb (mnohdy i problematické kvality, protože v nákupech se pokračovalo i po znárodnění, ba i ve zcela změněných podmínkách po komunistickém puči). Z nich zřetelně vystupují díla, která byla koupena na prvních salonech, na dalších výstavách, které se konaly mezi salony i systematicky vyhledávaná u sběratelů, jimiž se zlínská galerie může chlubit i dnes. Figurují mezi nimi čelní představitelé českého umění z přelomu 19. a 20. století, dobře jsou zastoupena díla avantgardních směrů z první třetiny 20. století, ba dokonce i tvorba soudobých umělců, nastupujících na výtvarnou scénu na přelomu 30. a 40. let.

Tomáš Mikulaštík