TZ: Power poverty

Power poverty: výstava autorských plakátů studentů grafického designu – GD1, FUD UJEP v Ústí nad Labem / Altán Klamovka / Praha / 30. 3. – 25. 4. 2010

Mezinárodní projekt mladého grafického designu Power vs. Poverty uspořádala Plakart – NGO ve Skopji v Makedonii v roce 2009. Druhý ročník byl věnován mladým umělcům, kteří se necítí být lhostejní ke globálním problémům. Obsahem prezentace bylo téma chudoby a to nejen v zemích třetího světa. Studenti grafického designu byli osloveni, aby téma chudoby z pozice moci kapitálu zpracovali. S tímto zadáním také volně souvisel autorský individuální přístup k obecným problémům současné společnosti vyplývající z nespravedlnosti, zla, chudoby a intolerance mezi národy i samotnými lidmi. Začínající mladí grafičtí designéři ovlivnění kulturními tradicemi svých rodných zemí se pomocí formy grafického znaku, symbolu či snadno čitelného kódu v rámci pravidel vizuální komunikace takto vyjádřili k otázkám chování současné světové společnosti.

Také studenti FUD UJEP v Ústí nad Labem katedry Vizuální komunikace konkrétně ateliéru Grafického designu 1 (vedoucí doc. ak. mal. Karel Míšek) byli osloveni, aby se projektu Power vs. Poverty zúčastnili. Zadání bylo volné s tím, že svobodné vyjádření jednotlivých mladých autorů k danému tématu bylo nejvíce preferováno. Vystavený projekt v Altánu Klamovka lze po obsahové stránce vnímat jako koncepční uchopení palčivého problému chudoby pomocí obsahově-estetické formy. Někdo by snad mohl podotknout, že grafickým znázorněním nelze nic vyřešit a jde jen o zviditelnění na úkor lidí, kteří trpí nedostatkem. Autorský plakát má ale v rámci lidské komunikace vzácný dar, tím je jasné a snadno čitelné sdělení, někdy i bez nutnosti textové vsuvky. Proto je lepší alespoň takto na problémy chudoby upozornit než před nimi úplně uzavírat oči.

Celkem se zúčastnilo z FUD UJEP v Ústí nad Labem 23 studentů. Prezentované práce v Altánu Klamovka v Praze představují výběr z předmětné kolekce zaslané do Skopje. Ateliér Grafického designu 1 kromě standardní struktury běžné výuky nabízí zajímavý program, který reaguje na aktuální světové otázky v oblasti vizuální komunikace. Tímto je docíleno, že se každoročně pořádají workshopy, které jsou vedeny předními světovými grafiky. Často s podobným zaměřením jako je druhý ročník grafického designu ve Skopje v roce 2009, a tím jsou sociální či aktuální kulturní témata.

Lenka Sýkorová