TZ: Ve zvířecí kůži

Ve zvířecí kůži / AJG: Hluboká nad Vltavou /  31. 3. – 18. 4. 2010

Výtvarný projekt vyhlašuje Alšova jihočeská galerie již druhým rokem ve spolupráci se Základní uměleckou školou, Piaristické nám. v Českých Budějovicích. Je určen základním, uměleckým a středním školám Jihočeského kraje.

Letošní projekt nabídl učitelům možnost ztvárnit se žáky a studenty postřehy ze zvířecí říše. A to buď v oboru výtvarném formou realistické kresby či malby libovolného zvířete. Nebo ztvárnit své pocity, sny a fantazii. Nezanedbatelný díl patří pracím z oboru literárního, i zde se uplatnily nejrůznější žánry – příběhy, fejetony, deníky. Žáci měli možnost realizovat se také v oblasti dramatické a hudební. Některé výstupy budou přestaveny během vernisáže.

Do projektu se zapojilo 82 škol z celého Jihočeského kraje. Z toho 17 základních uměleckých a 16 středních škol. Ve školách pracovalo přibližně 2 800 žáků a studentů, každá škola zaslala do AJG výběr, který čítá kolem 1 500 kusů výtvarných a literárních prací. Výstava zahrnuje nejširší spektrum výtvarných technik – od kresby či malby přes grafické listy, koláže, asambláže, keramiku a instalace po počítačové animace a prezentace. Nezanedbatelnou část tvoří také práce s fotografiemi.

Kdo výstavu navštíví, vstoupí do zvířecí říše naplněné řadou výtvarně zpracovaných skutečných zvířat, jejich částí či různě komponovaných detailů a fantazijních prvků. Může nahlédnout očima dětí na zvířata v jejich přirozeném prostředí, na klidnou a láskyplnou přírodu, která jim umožňuje život a stará se o ně, ale uvidíme také boj o teritorium, o přežití, soupeření, zotročení a mnohdy nerovný boj zvířete s lidskou společností. Někde jde také o promítání vlastních pocitů radosti a volnosti či naopak smutku a osamění jednotlivých žáků. Ať tak či tak, výstava jistě stojí za zhlédnutí.

Na vernisáž se chystá většina ze zúčastněných škol. Programem bude provázet Jakub Doubrava, vystupovat budou také žáci ZUŠ Piaristické nám. v Českých Budějovicích a žáci Základní školy v Třeboni. Všichni účastníci vernisáže budou mít tento den vstup volný do Zoo Ohrada a do Loveckého zámečku Ohrada.

Mgr. Jiřina Zimová