Program Marginálií v DU na duben 2010

Marginálie: Cyklus přednášek mladých historiků umění, architektů a umělců
Od února do června 2010, vždy v pondělí v 18 h, malý přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárny Trojka)

Duben 2010:

5. 4. 2010 Velikonoční pondělí

12. 4. 2010 Marta Svobodová (absolventka Fakulty výtvarných umění VUT, doktorandka na katedře výtvarné výchovy PdF MU v Brně) + Tomáš Doležal (absolvent Fakulty architektury VUT Brno, spoluzakladatel atelieru VIZAGE)
„KLAP!“Převážně pohyblivé obrazy z video-experimentální dílny na Librově Gruntě.

19.4.2010 Jan Kratochvíl a Milan Domkář (Fakulta architektury VUT v Brně)
Parametrická a algoritmická architektura
Teoretické a praktické představení jedné z posledních kapitol v dějinách navrhování architektury a urbanismu. Počítačem podporované projektování umožňuje generovat domy a města na základě zadání vstupních parametrů a algoritmu. Progresivní metoda s sebou přináší řadu nových prostorových forem a řadu netušených konstrukčních řešení.

26. 4. 2010 Jitka Matulová (Seminář dějin umění FF MU)
Scénografie: Bohumír Matal. Pokus o zmapování cesty brněnského umělce světem divadla
V rozsáhlém díle Bohumíra Matala, které poznamenalo mnoho oblastí výtvarného umění, tvořila spolupráce s divadlem jen poměrně krátkou etapu. S odstupem let se jeho scénografická tvorba může jevit jako jeden z jeho průniků do „bílých“ a zatím neprobádaných míst na „mapě tvůrčích umění“, provokujících touhu člověka po poznání a pochopení tajů i zákonitostí divadelního světa. Matalovy sugestivní scénické koncepce v sobě snoubily jednoduchost a přehlednost řádu s emotivním nábojem prostoru pro „lidské“ postavy z „masa a krve“, pro jejich myšlenky i vášně, a to v době, která jemu osobně příliš nepřála.

………………….

Podrobné informace o konání přednášek najdete na http://www.dum-umeni.cz. Pokud mate zájem představit v rámci Marginálii svoji diplomovou práci, architektonicky projekt nebo umělecky záměr, napište Petře Hlaváčkové na adresu hlavackova@dum-umeni.cz.