Speciální prohlídka výstavy Zdeněk Sklenář

Speciální prohlídka výstavy Zdeněk Sklenář Deset tisíc věcí – deset tisíc let s Karlem Srpem, Lenkou Bydžovskou a Zdeňkem Sklenářem – autorovým synovcem a galeristou. Prohlídka se koná přesně v den stého výročí autorova narození / GHMP: Dům U Kamenného zvonu / Praha / 15. 4. v 17.00