TZ: SHOPPING 2000-2010

SHOPPING 2000-2010 / OGL / Liberec / 15. 4. – 19. 9. 2010

Jarní měsíce budou v liberecké Oblastní galerii vyhrazeny především novinkám z galerijních sbírek. Hlavní výstava jarní sezony s názvem SHOPPING 2000 – 2010 představuje díla, která obohatila sbírku obrazů, kreseb, grafik a plastik za posledních deset let.

Galerie spravuje velice rozsáhlé sbírky obrazů, grafik, kreseb, plastik a historického nábytku, které dohromady čítají přes dvacet tisíc uměleckých děl. Galerie se snaží sbírky rozšiřovat každoročním nákupem dle momentálních finančních možností. „Umělecká díla nakupujeme tak, aby zapadaly do dlouhodobé koncepce tvorby sbírek, a aby nákup obohatil sbírky, zaplnil mezeru ve vývoji českého výtvarného umění,“ vysvětlil Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie. Sbírky se ovšem nerozšiřují jen nákupy, ale i dary od autorů, odkazy, nálezy nebo převody. Nad kvalitou nákupů a darů dohlíží kromě galerijních kurátorů také Nákupní komise složená z předních historiků umění, univerzitních pedagogů, renomovaných kurátorů a znalců umění. Nákupní komise má funkci poradního sboru ředitele. Za posledních deset let se sbírky rozrostly například o díla Jana Koblasy, Alfreda Kubina, Karla Malicha, Mojmíra Preclíka, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny nebo Františka Ženíška. Protože ve sledovaném desetiletí bylo zakoupeno několik desítek uměleckých děl, rozhodla se Mgr. Markéta Kroupová, kurátorka výstavy, pro netradiční krok: „V průběhu výstavy částečně obměníme vystavená díla, aby návštěvníci mohli poznat co největší část zakoupených děl. Ale také aby výstavu mohli vnímat ve dvou různých polohách.“

K výstavě lektorské oddělení připravilo doprovodný program pro žáky a studenty škol, který ale zřejmě zaujme i dospělé. Dá totiž hravou formou nahlédnout do galerijního zákulisí a poodhalí zákonitosti galerijní praxe při nákupech uměleckých děl. Ceny a obchod s uměním jsou totiž neoddělitelnou součástí galerijního života a pro běžné návštěvníky je to trochu tajemná a možná proto zajímavá oblast.