TZ: Jan Trejbal, Janek Rous

Jan Trejbal, Janek RousM Neue Dörflichkeit – aneb pokus o nový mýtus / Školská 28 / Praha / 23. 4. – 14. 5. 2010

\“Na základě společných pobytů a debat v několika středočeských vsích, které vnímáme jako prototyp běžné středoevropské suburbie jsme vytvořili sérii intervencí do tohoto prostředí. Suburbie je název obvykle označující předměst í, nebo oblast mezi městem a krajinou. V tomto případě jím ale označujeme i menší urbánní struktury, nebo struktury pod městem.\“

J.T a J.R.

Oba autoři pro svoji expedici do suburbie zkonstruovali dva speciálně upravené dřevěné batohy, připomínající buď pomůcky lékařské první pomoci, nebo malířské náčiní impresionistických krajinářů. V případě suburbie jim jde o metaforickou pomoc, během které zvýrazňují, nebo dotvářejí určité fragmenty vesnického prostředí. V prostoru jedné vesnice tak označili během jednotlivých \“zásahů\“ některá místa nefigurativním znakem a vytvořili tak síť ,,situací k řešení\“, nebo mapu míst \“ležících ladem\“.

Výsledky intervencí jsou v instalaci pro Šedý pokoj dokumentovány pomůckami – batohy, naplněnými objekty, které autoři používali při jednotlivých akcích. Batohy obsahují také manuál – soubor fotografií ze samotných akcí, který může být inspirací pro další zájemce. Tři videa přibližují konkrétní kraji nu výprav, mapa na podlaze symbolizuje terénní výzkum a kresba na zdi možné historické souvislosti.

Svůj projekt, jehož název odkazuje ke stylu Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) vnímají oba autoři jako návod k upotřebení. S pomoci stejných nebo podobných prostředků může kdokoliv vytvářet další variace této suburbánní hry v jiných lokalitách. Formou internetových stránek sociálních sítí lze rozšíření projektu „Nové vesnickosti“ dokumentovat i dále distribuovat.

Janek Rous (1981) a Jan Trejbal (1982) pracují s různými žánry a nástroji na pomezí sochařství, terénního výzkumu, antropologie, performance, konceptu a akčního umění. Oba studují na AVU, jeden v ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody, druhý v ateliéru konceptuální tvorby Miloše Šejna.

Připraveno ve spolupráci s Asociací Mlok a Akademií výtvarných umění v Praze.