Knížák v rádiu a spor s Fajtem

Rádio Impuls odvysílalo v pondělí 26. 4. rozhovor s Milanem Knížákem, ve kterém hovoří o své účasti v konkurzu a o záměru vystavit ve Veletržním paláci Slovanskou epopej. K poslechu i k přečetení (zde). „Zaprvé výběr těch komisařů byl špatný, poněvadž tam byli lidé, kteří se již předtím vyjadřovali k Národní galerii, to znamená, měli apriori nějaké stanovisko, to tam být nemělo,“ zhodnotil Knížák složení výběrové komise. Na dopňující otázku Václava Moravce ještě odpověděl: „Ale mohou mít názor na galerii, ale nemůžou proti ní veřejně vystupovat a jaksi být jejími kritiky, poněvadž to znamená, že jsou jasně zaujati pro jeden způsob. To si myslím, že není normální, že by to být nemělo …“ Na to, zda považuje za normální, že se účastnil konkurzu, kde v porotě zasedal jeho podřízený, kterého navíc do této komise osobně prosadil, se jej moderátor nezeptal. ČTK zároveň včera informovala, že Fajtův právník Knížaka vyzval k omluvě za dehonestující výroky na adresu jeho klienta. Knížák v České televizi prohlásil, že Fajt NG ekonomicky zruinoval, ačkoliv ten nikdy za hospodaření galerie nezodpovídal  (HN, LN).