TZ: Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali

Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali: Náhodný klam / Altán Klamovka / Praha / 27. 4. – 16. 5. 2010

výstava je zařazena do projektu Action Galleries

http://actiongalleries.info/

Naše rozhodnutí jsou protknuta klamným dojmem definitivní jistoty. Pak již nastupuje skrytý mechanismus, který zpracuje naše rozhodnutí a výsledek tohoto procesu by se dal nazvat náhodou. Kontrola nad naším rozhodováním je tedy pouhým klamem. Snaha o sebekontrolu je nezdolnou disciplínou, která formuje naši sebejistotu. Pokud necháme působit náhodu, mnohdy je výsledek lepší, než vědomé rozhodnutí, anebo vede do nového rozměru pohledu.

Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec