TZ: Eva Vlčková

Eva Vlčková: Sklo / Galerie Havelka / Praha / 28. 5. 2010 – 26. 6. 2010

Společným rysem skleněných plastik Evy Vlčkové je tvarová úspornost, v mnohých dílech z posledních let dovedená až na hranici minimalistického vyjádření. Je spojená s potlačením prvoplánových efektů lesků skla prostřednictvím matování povrchů. Autorka tak dosahuje velmi intimního výrazu, barvy se uplatňují v měkkém světle, prostupujícím zdánlivě zevnitř tvaru.

Kurátorem výstavy je Ivo Křen.