Komentovaná prohlídka výstavy Člověk ve XX. století

Komentovaná prohlídka výstavy Člověk ve XX. století / Galerie umění Karlovy Vary /7. 3. 2010 v 15.00

V karlovarské galerii umění tuto neděli končí zajímavá výstava z bohatých sbírkových fondů. Téměř stovka obrazů a kreseb věnovaná tématu člověka ve 20. století doplňuje stálou expozici galerie a představuje mnoho originálních uměleckých přístupů ke ztvárnění člověka žijícího ve 20. století a k jeho interpretaci.

Začátek výstavy patří drobnějším dílům Alfonse Muchy a Františka Kupky z přelomu 19. a 20. století, symbolistní tvorbě Jana Preislera a skvostným kresbám Jana Zrzavého. Díla vytvořená po 1. světové válce se obracejí k životní realitě a k sociální tematice – např. v obrazech Jana Rambouska či Pravoslava Kotíka. Diváky jistě potěší i dvě kresby Josefa Lady, který svým nenapodobitelným stylem vystihuje idylické soužití člověka s přírodou. Na výstavě je reprezentativně zastoupena také česká meziválečná avantgarda, inspirovaná poetismem Devětsilu a francouzským surrealismem – uvolněnou tvůrčí představivost, fantazii a hravost lze obdivovat v kresbách Toyen, Josefa Šímy nebo Aloise Wachsmana. Bohatě je zde představená tvorba 40. let ovlivněná okolnostmi 2. světové války – malba Jana Baucha, Josefa Lieslera, Františka Jiroudka reaguje na tehdejší nepříznivou životní situaci obyčejných lidí. Symboliku člověka trpícího válkou obohacenou o fantaskní spojení lidské bytosti, stroje a města přinášejí díla Františka Hudečka a Františka Grosse. Poválečné období naplněné tehdy protěžovaným socialistickým realismem na této výstavě nedostalo prostor. Společensky uvolněná šedesátá léta se v galerijním souboru prezentují ve dvou polohách – osobité a občas až syrové přístupy ve zpodobení člověka jsou patrné v malbách bytostných figuralistů Františka Ronovského nebo Květy Válové. Souběžné snahy o opuštění realistického projevu a směřování k mnohovýznamovému a intenzivnímu abstraktnímu výrazu představují např. informelní obrazy Mikuláše Medka a Zbyška Siona. Hluboké existencionální výpovědi Jiřího Sozanského, Jitky a Květy Válových či Michaela Rittsteina jsou reakcí na tuhou a nesvobodnou dobu normalizace 70. let a divákům jistě neunikne, že neztratily na účinku ani po dvaceti letech svobody. Osobité ztvárnění figurální tématiky prezentují malířsky i obsahově přesvědčivé obrazy Jiřího Anderleho (jeho obraz Voják s cigaretou se stal symbolem celého výstavního projektu) a Otakara Slavíka z osmdesátých let a také nejnovější sbírkové přírůstky v podobě děl Antonína Střížka a Anny Vančátové. Bohatý a reprezentativní kresebný výběr pak uzavírají pozoruhodná díla opravdu výjimečných osobností českého umění Aleše Lamra, Věry a Jiřího Janouškových, Ladislava Nováka a Adrieny Šimotové.

Ve všech pěti sálech galerie se tak nyní divákům představují rozsáhlé a kvalitní sbírky moderního českého umění. Pokud je vám blízký figurální žánr, neměli byste si tento rozšířený výběr nechat ujít. V rámci derniéry výstavy se v neděli 7.3.2010 od 15 hodin uskuteční také komentovaná prohlídka jedné z autorek výstavy Mgr. Boženy Vachudové.