TZ: Kamil Lhoták

Kamil Lhoták: Nostalgie letního odpoledne / Galerie Moderna / Praha / 29. 4. – 6. 6. 2010

Zastavíte-li se na výstavě Kamila Lhotáka v GALERII MODERNA na Masarykově nábřeží, dýchne na Vás atmosféra letního odpoledne, kdy si lehnete vedle „Kupky sena“ nebo se proletíte v balónu „Gordon Bennett“, kde Vás jak jehličky propichují odpolední paprsky palčivého slunce, které Vás přenese do vyprahlé „Austrálie“, a aby toho nebylo málo zastavíte se před obrazem, který na Vás přesype celou poušť. Z tohoto odpoledního dusna je jen krok do poklidné krajiny „Zeleného Irska“ a zpět domů do tichých vrcholků „Českého středohoří“, následují obrazy „Závodiště“, „Triplet“, „Dětský obrázek“, „Červený míč“ a „Balon “Victoria“ nad stolovou horou“ – u každého Lhotákova obrazu se odehrává jiný příběh a návštěvník pohlcen atmosférou obrazů prožívá nevšední zážitky.

Výstava je doplněna kresbami a škálou Lhotákových grafických listů „Plavatka“, „Kámen vzpomínek“, „Stroj pouště“, „Menhir“, „Planety“, „Červený stan“, „Automobil a letadlo“, „J. Chalupecký v autě“, „Patent“, „Anička“. Najdeme zde také poslední grafický list Kamila Lhotáka „Moře“.

Více jak 60 prací Kamila Lhotáka Vás alespoň na chviličku odvede od problémů všedního dne a vtáhne do poetického Lhotákova světa.

Mgr. Martin Zeman