TZ: Středoevropské forum Olomouc III. | Maďarsko

Středoevropské forum Olomouc III. | Maďarsko / MUO: Muzeum moderního umění / Olomouc / 29. 4. – 23. 5. 2010

Muzeum umění Olomouc stále intenzivně pracuje na přípravě Středoevropského fora Olomouc (SEFO). Přestože o udělení evropské dotace pro tento mezinárodně orientovaný projekt dosud není rozhodnuto, olomoucké muzeum musí být na tuto eventualitu připraveno. S dosavadními přípravnými kroky přitom seznamuje veřejnost. Důkazem jsou mimo jiné dvě loňské výstavy, které představily jednak výběr z děl českých autorů pro stálou expozici SEFO, jednak jeho architektonickou studii. Třetí výstava v pořadí, která bude zahájena ve čtvrtek 29. dubna, je zaměřena na maďarské autory, jejichž díla od roku 2008 přibyla do muzejních sbírek.

Olomoucké muzeum v současně době čeká, až Ministerstvo kultury ČR vyhlásí příslušnou výzvu pro projekty Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.1 c, do níž patří i projekt SEFO. Dotace 500 milionů korun, o niž bude muzeum žádat, bude využita na rekonstrukci stávající budovy muzea a dostavbu nového objektu v sousední proluce. Olomoucké muzeum přitom musí předjímat případné schválení dotace, neboť čas na realizaci se povážlivě krátí, a v současné době precizuje nejen samotný projekt a všechny jeho náležitosti, ale také připravuje libreto případné stálé expozice. Ta bude zaměřena na výtvarnou kulturu středoevropského regionu po roce 1945, tedy na umělce z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, případně Německa a také z Maďarska. A právě maďarským autorům je věnována třetí výstava SEFO. „V letech 2008 a 2009 Muzeum umění do svých sbírek získalo kolekci maďarského poválečného umění. Ta by měla tvořit významnou část stálé expozice v nové budově SEFO. Výstava nejen nechává nahlédnout do procesu přípravy stálé expozice, nýbrž je i dílčí sondou do maďarské výtvarné scény uplynulých několika desetiletí,“ informovala spoluautorka koncepce výstavy Štěpánka Bieleszová.

Dominantní postavení na výstavě podle ní zaujímají tvůrci tzv. generace IPARTERV, která na výtvarnou scénu nastoupila koncem 60. let 20. století a vytvořila nejvýraznější skupinu maďarských výtvarných umělců druhé poloviny 20. století. „Tuto generaci reprezentují křehké sádrové odlitky Györgyho Jovánovicse, konceptuální fotografie Gézy Perneczkého a geometrická abstrakce malířů Imre Baka a Istvána Nádlera. Na ně navazuje osobité propojení konceptuálního umění s geometrickou abstrakcí v díle Dóry Maurer,“ vyjmenovala kurátorka výstavy Šárka Belšíková.

Ve sbírkách MUO jsou již nyní zastoupeni autoři nejen z Budapešti, ale také z dalšího významného uměleckého centra – z jihomaďarské Pécse. „Působila zde například avantgardní skupina Pécsi Mühely, tedy Dílna Pécs, kterou na výstavě zastupuje Sándor Pinczehelyi,“ doplnila Belšíková. Mezi akvizicemi však nechybí ani Lászlo Fehér – zástupce nejmladší generace maďarských umělců prosazujících se od 80. let 20. století. „Ve svých malbách se snaží nejen nalézt vlastní identitu, ale zároveň nadčasovým způsobem zachytit pomíjivý obraz člověka konce dvacátého století,“ přiblížila Fehérovu tvorbu Belšíková.

Jak upozornila Bieleszová, výstavu doplní videoprojekce několika dokumentů z archivu maďarských tvůrců. Zájemci o podrobnější informace o maďarské umělecké scéně mohou využít nabídky komentované prohlídky výstavy, která se uskuteční ve středu 19. května od 17.00 hodin.