TZ: Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek

Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek / UPM: Valdštejnská jízdárna / Praha / 6. 5. – 17. 10. 2010

Výstava poprvé představuje české veřejnosti a návštěvníkům Prahy cenná umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu, doplněná o zápůjčky z moravských státních zámků. Vynikající

portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů – Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládajíroli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění. Vystaveno je na 300 děl, vedle malby také plastika, unikátní soubory malovaného vídeňského porcelánu, architektonické kresby a nábytek. Pražská výstava se zaměřuje

i na moravská panství Lichtenštejnů a prostřednictvím vedut, akvarelů interiérů a nábytkových kusů, především z lednického a valtického mobiliáře, podává plastický obraz kultury bydlení tohoto aristokratického rodu.