TZ: Zdeněk Šmíd

Zdeněk Šmíd / KGVU: Zámek / Zlín / 18. 5. – 6. 7. 2010

Zdeněk Šmíd se narodil v roce 1971 ve Zlíně a po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti odešel do Prahy, kde svůj talent rozvíjel a formoval pod vedením světově uznávaného sochaře a výtvarníka Karla Nepraše. Do sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze se po čase vrátil. Jako odborný asistent zde působil dalších deset let. V současnosti Šmíd žije a tvoří ve Zlíně.

V rámci již několikáté prezentace své tvorby v tomto regionu Zdeněk Šmíd poodhalí tvůrčí podněty, které stály za vznikem některých jeho děl. Návštěvníci se tak mohou přesvědčit o tom, že autorovo vnímání světa a předmětů je diametrálně odlišné od vnímání „běžného smrtelníka“. Podnětem pro následný tvůrčí proces jsou pro něj jak „technické“ předměty (např. krabička krému na ruce, kartáče), tak i prvky přírodního charakteru (např. kosti, šnečí ulity). Šmíd hledá optimální konstelaci prvků svých děl, tak aby byl konečný výsledek harmonický, prostorově vyvážený a vizuálně atraktivní. Jeho produkce již byla vystavena v řadě českých i evropských galerií, dvě z jeho plastik se staly součástí sbírky Jerwood Foundation (Velká Británie) a budou vystaveny ve Ragley Hall ve Warwickshire.

Sochám vystaveným v druhém patře zlínského zámku je společným prvkem pohyb. Je na nich zcela patrná autorova fascinace prchavostí kinetického jevu, dráždivé hledání rovnováhy mezi dvěma stavy napětí. Díla jako Větrolam (2006) či Věž (1999) využívají k rozpohybování přírodní elementy, na druhou stranu Zeď (2000) a Tančící věž (2007) přímo vyžadují zvědavost a aktivitu diváků. Šmídovy sochy proto nejsou tradičními strnulými objekty, ale jsou to díla interaktivní a vybízející k „probuzení umění“.