Přednáška profesora Christopha Reinprechta

Christopher Reinprecht:  Na cestě k nové výstavbě sociálních bytů? Aktuální výzvy a trendy / Galerie Jaroslava Fragnera / Praha / 26. 5. 2010 v 18:00

Přednáška profesora Christopha Reinprechta nastiňuje aktuální trendy, problémy a diskuze z evropské perspektivy a přináší argumenty pro nutnost znovu definovat pojem výstavby socialních bytů.