TZ: Pavel Büchler

Pavel Büchler: Marná práce / DOX / Praha / 28. 5. – 30. 8. 2010

Výstava v holešovickém Centru současného umění DOX představí poprvé v České republice ucelený výběr z prací Pavla Büchlera, jehož dlouholeté tvorbě a pedagogické činnosti ve Velké Británii se nedávno dostalo oficiálního uznání prostřednictvím Northern Art Prize, která je po Turner Prize nejvýznamnějším uměleckým oceněním v UK.

Celé expozici dominuje několik klíčových děl, inspirovaných přímo či nepřímo odkazem Franze Kafky, z nichž dvě práce tvoří hlavní konceptuální osu výstavy.

Zámek (2005-2009) ze sbírky Van Abbemuseum v Eindhovenu vychází z úryvku z Kafkova Zámku, kde spisovatel popisuje neklasifikovatelný charakter cizince a problém jeho přítomnosti v uzavřeném společenství zámecké vsi. Kafkův text je čten syntetickými hlasy vytvořených digitální technologií (tzv. TTS) za použití téměř 100 tlampačů, původně patentovaných Marconim v roce 1926, což je zároveň rok prvního vydání Kafkova románu. Tato práce byla od roku 2005 provedena v několika verzích a vystavena na 9. Bienále v Istanbulu, Národní galerii současného uměni v Athénách, Kunsthalle Bern, Van Abbemuseum v Eindhovenu, Muzeu současného umění v Antverpách a v ShangArt Gallery v Šangaji, pokaždé v jiné formě, odpovídající historické a současné funkci místa nebo výstavního prostoru. Pražská instalace je doposud nejrozsáhlejší a je pro ni vytvořen nový zvukový záznam, částečně v češtině.

Seznam (Předešlá korespondence) [The List / Previous Correspondence] (2001-2009) je rozsáhlou sérií tvořenou 726 zarámovanými dopisy, kterými autor od roku 2001 odpovídal poštou na nevyžádanou reklamu. V první fázi projektu se původní odesilatelé dovídali, že jejich jména byla zaznamenána na seznam (“your name has been added to the list”). Jejich podpisy, reprodukované pod tímto textem, se postupně akumulovaly v cosi jako abstraktní kresbu. V druhé fázi, vystavené v roce 2003, byl tento proces obrácen a původní odesilatelé byli jeden po druhém vyškrtnuti ze seznamu (“your name has been removed from the list”). Dopisy s tímto oznámením byly odeslány všem původním odesilatelům po skončení výstavy. V letech 2003-6 byl tento projekt rozšířen o stejný počet (242) nových odesilatelů-adresátů, z nichž každý byl postupně jmenován v textu umělcovy odpovědi, a tyto odpovědi byly rozeslány před zahájením výstavy v říjnu 2006. V třetí a závěrečné fázi, vytvořené specielně pro výstavy v centru DOX, bude umělec znovu odpovídat na reklamní poštu z poslední doby s tím, že tentokrát jeho odpovědi přiznají estetický záměr této korespondence.

Několik dalších prací připravených pro výstavu se rovněž inspiruje Kafkou, včetně rozsáhlé koláže Kafkových citátů z českého překladu eseje od Gillese Deleuze and Félixe Guattariho, instalované na jednom z oken Centra DOX. Ostatní práce budou různými prostředky odkazovat k dílům a postavám moderního umění, literatury, kritiky, politiky a filosofie a celý výběr prací bude svázán s umělcovým zájmem o “chybné čtení” jako způsob odhalování náhodné či nezáměrné poetiky v obecně známém kulturním materiálu. Součástí přehlídky bude také série fotografických “portrétů” z konce 80. let, kterými se Büchler uvedl na britskou scénu.

Pavel Büchler – výtvarný umělec, spisovatel a pedagog českého původu, který od roku 1981 žije ve Velké Británii, kde působí jako profesor na Manchester Metropolitan University. V první polovině 90. let, kdy vedl Glasgow School of Art, bylo mezi jeho studenty několik současných mezinárodních uměleckých hvězd, například Douglas Gordon, jehož rozsáhlou výstavu uvedlo Centrum DOX v loňském roce. Pavla Büchlera zastupují Max Wigram Gallery v Londýně a Tanya Leighton Gallery v Berlině, jeho autorské výstavy uspořádaly prestižní mezinárodní muzea a galerie včetně Kunsthalle Bern a Van Abbemuseum v Eindhovenu, v posledním roce měl samostatné výstavy v galeriích annex14 v Bernu, ve Street Level v Glasgow, v Tanya Leighton Gallery v Berlíně a v Max Wigram Gallery v Londýně.

Za mnohaleté umělecké a pedagogické působení obdržel počátkem tohoto roku Northern Art Prize za rok 2009. Jeho práci zhodnotila porota Northern Art Prize následujícími slovy: Büchler měl za svou dosavadní uměleckou dráhu stálý vliv na ohromný počet lidí jako umělec a učitel… Umění pro Büchlera je akt subverze: rebelský postoj mysli. Místo toho, aby zhotovoval předměty, zasahuje do reálného světa tím, že manipuluje nalezené materiály – předměty, obrazy, zvukové záznamy, fotografie a texty – aby odhalil zvláštnost v každodenním životě. Často vedle sebe klade předměty, aby vytvořil vtipné slovní hříčky a metafory a narativní hádanky, v nichž text v názvu nebo vtělený do práce samotné hraje důležitou roli.