TZ: Diplomky 2010

Diplomky 2010 / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 1. 6. – 30. 6. 2010

Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat 111 studentů, z toho více než 70 se svými bakalářskými pracemi a téměř 40 s diplomovými. Závěrečné práce představí tvorbu 14 ateliérů: Interaktivní média, Performativní média, Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie, Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Textilní tvorba, Sklo, Přírodní materiály, Grafický design I, Vizuální design, Grafický design II. Internacionální přesah školy dokumentuje skutečnost, že své diplomové projekty předkládají také 4 studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajuje 12 studentů navazujícího magisterského studia oboru Kurátorská studia.

Výstava diplomových a bakalářských prací bude prezentována v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (Jateční 1588/49, budova SCHIFR – AC, s. r. o., areál Severočeské armaturky) a v prostorách Paláce Zdar (Mírové nám. 1, Ústí nad Labem – vchod z Dlouhé ulice). Komisaři výstavy a instalace jsou doc. ak. mal. Ilja Bílek (Galerie Emila Filly) a prof. ak. arch. Jan Fišer (Palác Zdar). Výstava proběhne ve dnech 2. června – 30. června 2010.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 1. června 2010 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Expozice v Paláci Zdar bude tento den otevřena od 14 do 19 hodin. Od 20 hodin proběhne umělecká afterparty v experimentálním prostoru Mumie (Velká Hradební 50, Ústí nad Labem, http://www.prostormumie.cz).