TZ: Karel Teige, Zbyněk Baladrán

Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / ZČG: Masné krámy / Plzeň / 4. 6. – 19. 9. 2010


Výstava se soustředí na vztah Karla Teigeho, jedné z nejvýznamnějších postav české kultury 20. století, k typografii. Karel Teige je známý především jako propagátor avantgardních směrů, iniciátor poetistického a surrealistického hnutí u nás a teoretik architektury, výtvarného umění, filmu, fotografie i literatury. Současně patřil k teoretickým průkopníkům nové typografie a sám byl po téměř třicet let činný jako aktivní typograf, který upravil množství knih, časopisů, plakátů, dopisních papírů a akcidenčních tisků. Jeho obsáhlý typografický výkon, zahrnující několik set položek, vytváří základní vklad do evropské meziválečné a krátkodobě i poválečné knižní kultury. Z nich budou na výstavě k vidění jak tituly pro meziválečnou typografii zásadní (sborník Devětsil, 1922, časopis ReD, 1927-1931, básnické sbírky Pantomima Vítězslava Nezvala, 1924, Na vlnách TSF Jaroslava Seiferta, 1925, S lodí, jež dováží čaj a kávu Konstantina Biebla, 1928 a další), tak i tisky spíše užitkové.

Obsáhlý Teigeho typografický odkaz inspiroval Zbyňka Baladrána k vytvoření originální instalace výstavy založené na červeno-bílých diagramech propojujících jednotlivá díla.

_____________________________________

ZBYNĚK BALADRÁN /*1973/

Zbyněk Baladrán je důležitou osobností své generace. V roce 2001 založil galerii Display

v Praze. Několikrát byl mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého a v roce 2004 byl nominován za Českou republiku na evropské bienále současného umění Manifesta.

Od roku 2002 se Baladrán věnuje především videu a k tvorbě krátkých filmů stříhaných z archivních materiálů. Sbírá staré filmové pásy a pohrává si s jejich reinterpretací z pohledu dnešní mediální společnosti. Baladrán vědomě pracuje s faktem, že umění už dnes není pouze vytvářením dokonalých artefaktů, ale spíše uvažováním o našem vztahu k realitě. Posunuje smysl umění a dává impulzy k jeho neustálé redefinici.

/z textu Pavlíny Morganové – artlist.cz/