TZ: Absurdita? Groteska? Ironie? v NoD

Absurdita? Groteska? Ironie? / Galerie NoD / Praha / 8. 6. – 4. 7. 2010 (vernisáž 7. 6. v 19:00)

Víc než před dvaceti lety se uskutečnila úspěšná výstava nazvaná Česká groteska. Vystihla zvláštní linii, která je typická právě pro střední Evropu a zvlášť pro Čechy. Ta se rozvíjí už vlastně od rudolfinského období a znovu se v několika vlnách vrací. A sice na konci 19. a na začátku 20. století, pak v 50. letech a znovu během tzv. normalizace. Mezitím se jasně ukazuje, že je v českém umění stále živá. Vřazují se do ní umělci dalších generací až po ty nejmladší. Mnozí z nich s ironií reagují na současný společenský vývoj. Je zřejmé, že v tomto směru dozrává řada zajímavých osobností. V galerii NoD není prostor pro celou výrazovou škálu tohoto stále živého proudu, tak jsem se zaměřil jen na mladší či mladou generaci s tím, že dnes již klasické osobnosti zde budou zastoupeny sochařem Kurtem Gebauerem.

Lenka Klodová, Luděk Rathouský, Jiří Černický, Josef Bolf, Václav Stratil, Václav Girsa, Kateřina Vincourová, Kurt Gebauer, Radim Labuda, Stanislav Pexa

kurátor: Jiří Machalický