Kdo je a co chce Vladimír Rösel?

Finančníka Vladimíra Rösela jako vážného kandidáta na post ředitel NG zmínil ministr Riedlbauch poprvé už týden před volbami. V dané situaci však média této informaci nevěnovala příliš pozornosti. Z otevřených zdrojů se toho o Röselovi ostatně mnoho zjistit nedá.

Na tiskové konferenci 3. června ministr Riedlbauch Vladimíra Rösela představil jako člověka, který ač finančník má v oboru muzejnictví „celkem bohaté zkušenosti“. Na otázku, zda by je mohl blíže specifikovat, ministr uvedl pouze, že před rokem 1990 Rösel působil v lektorském oddělení NG a že se byl před lety v konkurzu na člena správní rady British Musea.

V archivu firmy Newton IT, která od 90. let monitoruje hlavní česká média, se Röselovo jméno objevuje jen jednou, přičemž jde jen o okrajovou zmínku. Jeho stručný profil je možné najít v seznamu řečníků loňské konference CEDEM (zde). Dílčí informace jde zjistit také z obchodního rejstříku. Toto byly zjevně jediné zdroje prvního Röselova profilu, který minulý týden zveřejnila ČTK (zde).

Ve středu 9. června ČTK publikovala článek, ve kterém Rösel ve stručnosti nastiňuje svou představu o fungování NG.

____________________________________________________________________

Doplnění 11. 6. 2010: Komentář Vladimíra Rösela k situaci NG (zde)

____________________________________________________________________

ČTK 9. 6. 2010 Kandidát na šéfa NG: galerie potřebuje krizového manažera

Národní galerie v Praze (NG) podle jednoho ze tří kandidátů na jejího ředitele investičního bankéře Vladimíra Rösela potřebuje krizového manažera. „Stav NG jako instituce je v prostředí současných ekonomických a společenských změn dlouhodobě neudržitelný,“ uvedl Rösel v rozhovoru s ČTK. Ekonom, který má zkušenosti s řízením a restrukturalizací podniků, není ve sféře galerijního provozu známý.

Ministr kultury Václav Riedlbauch jeho jméno zveřejnil až tehdy, kdy sedm týdnů po konkurzu na šéfa NG oznámil, že o obsazení pozice nerozhodne. Na svém nástupci nechal, zda se rozhodne mezi Röselem, ředitelem Moravské galerie Brno Markem Pokorným a historikem umění Jiřím Fajtem, jehož doporučila komise.

Výběrové řízení na místo ředitele NG vypsal ministr v únoru, údajně po jednání s jejím současným ředitelem Milanem Knížákem. Ten je ve funkci 11 let, v posledních letech zaznívá od části odborné a umělecké obce kritika způsobu, jakým galerii vede. Dosud ale zřizovatel volání po vypsání konkurzu nevyslyšel, argumentoval vždy zejména vyrovnaným hospodařením instituce.

Rösel, který byl jediným ekonomem mezi účastníky konkurzu, ale říká, že z výročních zpráv vyplývá, že „galerie je v situaci neodkladné restrukturalizace, a to zejména v oblasti řízení, nákladů a vnější komunikace“. Podrobnosti však sdělit nechce. „Ale jejich analýzu jsem přednesl komisi i panu ministrovi,“ uvedl. Ve svém projektu také zastává názor, že galerie je dobře řízena odborníky a potřebuje spíš manažera či ekonomického ředitele.

Případnou kritiku hospodaření příspěvkových organizací často ministerstvo kultury odmítá s tím, že státní kulturní instituce nejsou firmy, jejich smyslem není generovat zisk, ale pečovat o kulturní dědictví. Podobně se nedávno například ministr přel s ředitelem České filharmonie Vladimírem Darjaninem, který sice dlouhodobě působí v kulturní sféře, avšak jako manažer a producent. Spory dvou mužů, kteří jeden po druhém zastávali týž post, vyústily před měsícem v Darjaninovo odvolání.

„Národní galerie není ‚společnost‘, ale měla by se jí přiblížit, proto se odvolávám na společenské a ekonomické změny, které probíhají,“ říká Rösel. NG by podle něj měla využít standardních mechanismů, které fungují v korporátním světě, ku prospěchu svému, svých zaměstnanců, ale i navenek ke zřizovateli.

Přesto, jak se Riedlbauch nakonec rozhodl, a s tím, že nový ministr nemusí jeho doporučení vůbec respektovat, cítí se být Rösel stále „ve hře“. „Beru to jako službu, pro niž jsem získal určité podporovatele, kteří s mou náplní a strategií souhlasí,“ uvedl.

Před vyhlášením výsledku se spekulovalo i o tom, že by NG mohl případně vést Rösel s Markem Pokorným jako uměleckým ředitelem. Při jednáních s ministrem se členové komise dohodli, že nový ředitel musí předložit ve svém projektu i změnu statutu NG tak, že by ji vedli umělecký a ekonomický ředitel se stejnými kompetencemi. V propozicích pro konkurz se to ale už neobjevilo.

Rösel se nedomnívá, že by v čele NG případně setrval dlouhá léta. „Jako konsolidovanou instituci, případně i v novém legislativním a organizačním zabezpečení, bych NG předal dalšímu pokračovateli vybranému podle předem definovaných kriterií,“ říká.

Čtyřiačtyřicetiletý Rösel je jednatel a společník poradenské investiční společnosti Lombard Advisory Partners. Podílela se mimo jiné na restrukturalizaci společnosti Walter letecké motory, privatizaci Aera Vodochody, řízení nákupu chemických společnosti v Egyptě, Nizozemsku a Řecku. Jako finanční poradce, investiční a krizový manažer působil i na dalších postech v tuzemsku i zahraničí.

V souvislosti s účastí v konkurzu na ředitele NG uvádí, že má trvalý zájem o problematiku řízení, funkce a poslání galerií a muzeí. V roce 2007 se účastnil konkurzu na člena správní rady British Museum v Londýně, kde skončil ve finále.

O svém vztahu k NG říká, že trvá již 30 let. Od roku 1980 prý pracoval jako externí lektor a ministr o tomto jeho angažmá říká, že díky němu zná prostředí NG. Externí lektoři mají na starosti především výklady v expozicích, s fungováním NG a její strukturou se příliš neseznámí. Rösel je členem Společnosti přátel NG, jejíž členské schůze účastníky seznamují s hospodařením a rozpočtem.